Błogosławionego 2019 roku!

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». Lb 6, 22-27

Być może nie pomyślałeś o północy, żeby zacząć Nowy Rok od modlitwy, w której prosisz Boga o Jego błogosławieństwo. Uczyń to teraz. Wzywaj imienia Pana. Czyń to także każdego dnia. On pragnie być z Tobą nie tylko w kolejnym roku, a nawet do końca życia, lecz dosłownie na wieczność. W końcu obiecał Ci niezwykłe dziedzictwo w swoim Królestwie;

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Ga 4, 4-7

Nie jesteś już niewolnikiem. Nie popadaj na nowo w niewolę grzechu. Niech ten Nowy Rok będzie rokiem prawdziwej wolności. Idź z Bogiem każdego dnia. Kochaj wszystkich i dawaj z siebie maksa właśnie dla swojego Stwórcy. Z Jego pomocą i błogosławieństwem zrealizujesz także ziemskie pragnienia, jeśli tylko będą one zgodne z wolą Bożą.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Niech nam Bóg błogosławi,
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Ps 67, 2. 8

Powierz się dzisiaj także Maryi, którą wspominamy w tytule Świętej Bożej Rodzicielki. Ona może wyprosić Ci całe morze łask. Oddaj się w jej matczyną opiekę i bądź spokojny o swoją przyszłość.

Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, dziękuję za Twoją opiekę w całym moim dotychczasowym życiu i proszę wstawiaj się dalej za mną u swego Syna. Chroń mnie przed pokusami demonów i prowadź do wieczności w królestwie twojego Syna.

Dodaj komentarz