Jedność Obietnica Znaki

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». J 17, 20-26

Przez ostatnie dwa dni nie mogłem napisać rozważań. Dzisiaj spróbuję nadrobić ten czas, ponieważ ciężko jest mi pominąć tak piękne i budujące słowa Jezusa.

W czwartkowej Ewangelii Chrystus modlił się za Apostołów, aby byli jednością. W tej modlitwie były także słowa, które wskazywały na to, że Jezus modlił się wtedy także za mnie i za Ciebie, abyśmy trwali w jedności z braćmi i siostrami. Te słowa niezwykle wpływają na świadomość. Wyobraź sobie, że Jezus dwa tysiące lat temu modlił się o Twoją jedność w małżeństwie, rodzinie, pracy, wspólnocie, sąsiedztwie itd. On pragnął tej jedności, aby orędzie miłości docierało do wszystkich nie tylko przez słowa, ale także przed piękne świadectwo życia kochających się ludzi.

Nie zastanawiaj się dzisiaj, czy modlitwa Chrystusa była skuteczna. Po prostu odpowiedz na nią swoim życiem. Staraj się z całych sił budować jedność w relacji najpierw z Bogiem, a potem z bliźnimi. Bardzo pomocna będzie dla Ciebie modlitwa o pokorę. Dzięki niej ustrzeżesz się pychy, która jest korzeniem wszelkich podziałów.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie». J 14, 1-6

Ewangelia z piątku jest jedną z moich ulubionych. Powyższe słowa mocno dotykają mojego serca. Wierzę w pełni Jezusowi, który mówi, że naszykował dla mnie mieszkanie w niebie i kiedyś przyjdzie po mnie i zabierze do siebie. Kiedyś nawet przeszła mi myśl przez głowę, że może tam na górze będę miał piękny dom z bezdomnymi, którym Pan Bóg wynagrodzi ziemską tułaczkę…

W powyższej Ewangelii Chrystus także wskazuje mi, że mam iść za Nim każdego dnia, ponieważ On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Wiem doskonale, że Boga nie wybiera się słownie tylko raz w życiu na swojego Pana i Zbawiciela. To nie wystarczy. Potrzeba jeszcze każdego dnia potwierdzać to swoimi postawami. Różnie to wychodzi w praktyce, ale ufam, że wystarczy mi łaski i mojej woli, aby do końca dni wybierać mojego Pana.

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię». J 14, 8-14

Bóg Ojciec w Jezusie dokonuje wielkie dzieła. Chrystus mówi, że także w tych, którzy uwierzą, On również będzie dokonywał wielkich dzieł. Te głębokie zdania uświadamiają mi, że wszelkie dobre dzieła, które dokonują się przez moje słabe ciało – zawdzięczam Panu Bogu. Jemu oddaję dzisiaj za to chwałę i proszę, aby posługiwał się mną do końca moich ziemskich dni, a nawet i dłużej 😉

Boże, nie jestem godzien tylu łaski, ile mi dajesz. Pozwól mi jedynie pokornie iść za Tobą każdego dnia.

One Reply to “Jedność Obietnica Znaki”

Dodaj komentarz