Bóg przemienia na Lednicy

Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Ps 30, 4.13

Czytaj dalej

Pozwól Mu odnaleźć się

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie». Ez 34, 15-16

Czytaj dalej

Jesus wants to find you

I myself will pasture my sheep; I myself will give them rest, says the Lord GOD. The lost I will seek out, the strayed I will bring back, the injured I will bind up, the sick I will heal, but the sleek and the strong I will destroy, shepherding them rightly. EZ 34:15-16

Read more