Wspomnienia ;)

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Łk 2, 51b

Spróbuj dzisiaj przypomnieć sobie całe dobro, którego doświadczyłeś w życiu… Od kogo otrzymałeś najwięcej miłości, ciepła, zrozumienia?… Kto poświęcał Ci bezinteresownie swój czas?… Kto znosił Twoje humory?… Kto podnosił Cię z Twoich upadków?… Z pewnością przez Twój umysł przewijają się dziesiątki osób… Spróbuj dostrzec w nich Jezusa… To On uzdalniał serca tych ludzi do czynienia konkretnego dobra…
Oddaj Bogu dzisiaj chwałę za to wielkie doświadczenie Jego łaskawości… Nie zapominaj nigdy o tym… Ta głęboka wdzięczność może być zbawienna w najcięższych chwilach… A jak już mowa o nich, to warto dodać, że szatana działa zupełnie inaczej niż Bóg… On utrwala w nas wszystkie bolesne momenty, w których doznaliśmy konkretnych zranień… Posługuje się nimi, aby kusić nas do niewdzięczności względem Boga… Prowokuje nas nawet do buntu i odejścia od Jego przykazań… Co niestety często udaje Mu się…
W ostatnim czasie bardzo podobały mi się teksty z Księgi Hioba, w których główny bohater przechodzi najcięższe próby i nie traci wiary w Boga… Jest sprawiedliwy do końca… Ma świadomość, że Bóg daje i zabiera, kiedy chce… On Kocha Go bez względu na to, co posiada i otrzymuje od życia… W gruncie rzeczy każdy zmaga się z podobnymi myślami… Prawdą jest, że Bóg dopuszcza trudne chwile, aby umocnić wiarę… W końcu celem ostatecznym człowieka jest zjednoczenie z Bogiem, a nie z drugim człowiekiem, czy światem materialnym… Dlatego nie ma co buntować się, gdy jesteśmy od tego odrywani…

Raduje się me serce w Panu, moc moja dzięki Panu wzrasta. 1 Sm 2, 1

Dziękuję Ci Panie za każdy dzień, w którym otrzymuję tak wiele… Nie sposób opisać Twojej łaskawości… Dziękuję za każde Boże wspomnienie i zachowuje je w sercu na cięższe chwile…

Dodaj komentarz