Prawda zawsze zwycięża

Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!» Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Dz 5, 17-21a

Wyobraź sobie apostołów, którym przychodzi znosić więzienie za nauczanie o swoim Panu. Po zmartwychwstaniu nic nie może zachwiać nimi, ponieważ są pewni, że śmierć nie kończy ich życia. Oni mają głęboką pewność, że zmartwychwstaną razem z Chrystusem do wiecznego życia. Mimo wielkiej wiary otrzymują kolejny mocny znak. Anioł uwalnia ich z więzienia, aby mogli dalej głosić prawdę o tym życiu. Taka jest wola Boga. On ma moc wyzwolić człowieka z każdych ziemskich więzów. Zastanów się dzisiaj nad tym, co ogranicza Twoje serce w codziennym zbliżaniu się do Jezusa. Może to lenistwo, próżność, materializm, chciwość, pycha, nieczystość. Proś dzisiaj Boga o uwolnienie z tego wewnętrznego więzienia. On pragnie Twojej pełnej wolności, abyś mógł głosić Jego chwałę.
Ciekawe światło na życie daje dzisiaj sam Jezus:

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu». J 3, 16-21

Stań w prawdzie. Co miłujesz bardziej? Czy wolisz być c z Jezusem, czy z diabłem? Czy Twoją decyzję potwierdzają czyny? Jak czujesz się w pełnym świetle? Czy jesteś człowiekiem przeźroczystym? A może umiłowałeś sobie skrawek ciemności, który nieustannie oddala Cię od Boga. Wyrzeknij się dzisiaj diabła i każdego grzechu. Zostaw ciemność i żyj z Jezusem. Zwycięstwo jest tylko z Nim. Pokochaj Prawdę i Światło. Znaj swoją małość i polegaj pokornie na łasce Pana.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Ps 34, 9

Panie, dziękuję za codzienne kosztowanie Twojej dobroci, światła, prawdy i miłości. Nie chcę wracać do ciemności grzechu. Zaprowadź mnie do ludzi, którzy chowają się w ciemnościach. Pozwól mi dać im Twoje światło.

oraz

Dodaj komentarz