Zginam kolana i mam siłę!

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej». Łk 12, 49-53

Prawdziwe pójście za Jezusem zakłada niejedną walkę w swoim wnętrzu, a także na zewnątrz z ludźmi (nawet najbliższymi). Zajrzyj w głąb swojego serca. Poproś Chrystusa o łaskę zobaczenia, w ilu sprawach odpuszczasz i przymykasz oczy na Bożą wolę. Być może masz wiele furtek, którymi uciekasz od bycia gorliwym, prawym, przykładnym katolikiem. Dzieje się tak często przez lenistwo duchowe i brak solidnej dyscypliny. Będąc przeciętnym lgniesz do ludzi przeciętnych, aby nie mieć wyrzutów sumienia przy przykładnych osobach. Taki błędny model może zadziałać w rodzinie, klasie, miejscu pracy i w ogóle wszędzie.

Warto dzisiaj podjąć duchową walkę z samym sobą, ze swoim słabym ciałem, z pokusami. Nie musisz być idealny. Ważne żebyś stale starał się podnosić i szedł za Bogiem. On podniesie Cię z każdego upadku. Nigdy nie mów, że nie może być lepiej, że Ty musisz trwać w tym grzechu, bo nie masz siły przestać. Mówiąc takie kłamstwa wyznajesz kult słabości zamiast kultu wszechmocnego Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.
Posłuchaj św. Pawła:

Bracia: Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Boga. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen. Ef 3, 14-21

Zginaj kolana dzień w dzień, a zobaczysz jak silne będzie Twoje serce, ciało, wola, umysł. Zapuść korzenie mocniej w Bogu, a nie będziesz już małym drzewkiem, które wygina się na wszystkie strony pod wpływem silnego wiatru. Czytaj stale słowo Boże i zachwycaj się mądrością Boga. Daj Panu przestrzeń do przenikania Ciebie, abyś poczuł z Nim żywą relację.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski. Ps 33, 18

Panie, wiem, że stale patrzysz na mnie. Oczekuję Twojej łaski i otrzymuję ją codziennie. Chwała Tobie Panie!

Polecam także prosty i umacniający załącznik:

Dodaj komentarz