Zaproś trzy wspaniałe Osoby

Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem». Wj 34, 8-9

Wyobraź sobie Mojżesza, który zaprasza Boga do swojego ludu pomimo tego, że wie o jego twardym, grzesznym karku. W jego słowach można wyczuć wielką wiarę w miłosierdzie Boże. W końcu sam kiedyś doświadczył go bardzo mocno, gdy pokutował na obczyźnie po zabiciu Egipcjanina. To doświadczenie z pewnością jest głęboko wpisane w jego przewodzenie Narodowi Wybranemu. Podobnie św. Piotr – pierwszy papież był człowiekiem, który doświadczył niesłychanego miłosierdzia Bożego po trzykrotnym zaparciu się Jezusa. Jeśli masz poczucie własnej małości, przytłaczają Cię Twoje grzechy i nie widzisz większej nadziei, to wiedz, że właśnie do takich małych i słabych ludzi przychodzi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Zaproś te trzy Osoby Boskie do swojego zalęknionego i poranionego serca. Pozwól Im rozgościć się w Twoim wnętrzu. Rozmawiaj z Nimi jak najczęściej. Wejdź w prawdziwą, żywą relację. Bóg Trójedyny nie chce być zamknięty w jakimś świętym obrazku. On chce być w Tobie i dla Ciebie.

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. 2 Kor 13, 11

Posłuchaj powyższej rady św. Pawła. Będąc w relacji z każdą Osobą Boską staniesz się przepełniony miłością, jednością i wieloma łaskami;

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! 2 Kor 13, 13

Na koniec wrócę do pierwszej myśli. Bóg naprawdę przyszedł kiedyś realnie na ziemię, aby zbawić mnie i Ciebie. To wydarzenie jest faktem niezaprzeczalnym;

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. J 3, 16-17

Po dziś dzień dokonuje się sakramentalne uobecnienie tego momentu. A wszystko po to, abyś karmił się Ciałem Jezusa Chrystusa i wytrwale szedł drogą zbawienia. Spotkaj się dzisiaj z Nim i podziękuj za wszystko.
Boże – Ojcze, Synu i Duchu Święty, zapraszam Was do swojego serca. Bądźcie stale ze mną, abym nigdy nie zwątpił w miłosierny plan zbawienia dla mnie i całego świata.
Dzisiaj polecam najlepszy film na dzisiejszą niedzielę oraz jedno fenomenalne zdanie, którym Biskup Ryś opisuje Trójcę Świętą:

oraz

One Reply to “Zaproś trzy wspaniałe Osoby”

Dodaj komentarz