Nie odrzucaj Miłości

Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Łk 13, 34

Bóg od wieków daje nam ludzi, którzy mają misję jednoczenia nas i zbliżania do Królestwa Bożego… W pewnym momencie dziejów On sam zszedł na ziemię, by zawrzeć z nami ostateczne przymierze… Niestety spotkał Go ten sam los, co wielu innych posłańców… Zdumiewające jest to, że tak wielu ludzi nie potrafi odczytać czystej miłości Jezusa Chrystusa… On cały czas jest w tak wielu ludziach (nie tylko w księżach) i pragnie jednoczyć, umacniać, dawać pokój serca… Czy Ty też odrzucasz Jego miłość?… Czy jesteś teraz w łasce uświęcającej?… Czy słyszysz w tych słowach Jego zaproszenie do życia w komunii z Nim?…
Odpowiedz na Jego zaproszenie… Wejdź w głębszą relację ze swoim Panem… Pozwól Mu na zmiany w Twoim życiu… Jeśli powiesz TAK, to czeka Cię najlepsza przygoda w życiu… Tylko w Jezusie jest pełnia życia!

Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Ef 6, 17-18

Gdy jesteś w bliskiej relacji z Jezusem, masz nieustanne pragnienie modlenia się w Duchu… Rozmawiaj z Nim… Oddawaj Mu każdą chwilę… Niech On przenika Twoje serce i Twoją rzeczywistość…
Duchu Święty, bądź we mnie przez ten dzień i całe moje życie… Wierzę, że z Tobą podołam wszystkim zadaniom, które są przede mną… Tobie ufam!

Dodaj komentarz