Jak zacząć nowy rok szkolny?

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. Łk 4, 16-22

Wyobraź sobie Jezusa, który czyta księgę proroka Izajasza. On pragnie nakarmić tymi słowami swoich słuchaczy. Ci natomiast dziwią się słowom pełnym łaski. Niestety chwilę później podważają Jego autorytet i przestają zgłębiać Dobrą Nowinę.

Podobnie jest w roku szkolnym. Na początku, gdy uczniowie są wypoczęci, chłoną z radością wiedzę. Z czasem pojawiają się z jednej strony jakieś potknięcia nauczycieli, a z drugiej strony lenistwo wielu uczniów. Zawsze znajdą się też tacy, którzy podważą autorytet nauczyciela. W konsekwencji może dojść nawet do tego, że wiedza przestanie trafiać do odbiorców, lecz będzie jakby wyrzucana na ziemię i całe starania pójdą na marne. To jest jawne działanie diabła. Dlatego też warto zwrócić się do Boga i razem z Nim rozpocząć ten nowy rok szkolny. Przyjęcie dzisiaj Jezusa w Komunii świętej pozwoli pójść do szkoły razem z Tym, który niesamowicie chłonął wiedzę i całą mądrość. On miał w tym wielką radość, a nawet zachwyt. Ty jesteś stworzony na Jego podobieństwo i także możesz zachwycać się nowymi treściami, które przygotują dla Ciebie nauczyciele. To są naprawdę dobrzy ludzie. Podejmij z nimi współpracę. Bądź aktywny. Pomóż im, aby także mieli radość ze swojej pracy. Nie bój się powiedzieć – dziękuję za Pani/Pana wiedzę. Wzmacniaj motywację swoich nauczycieli. Oni szczerze tego potrzebują. Wierzę, że nowy rok szkolny z Jezusem może być dla Ciebie najbardziej pasjonującym czasem.

Nie zapominaj także o byciu świadkiem wiary. Trwa rok pod hasłem – Idźcie i głoście. Jesteś powołany do głoszenia Dobrej Nowiny pośród swoich smutnych i zagubionych kolegów i koleżanek. Gdy będziesz to czynił w łasce i jedności z Panem, to nic nie zdoła ugasić Twojego zapału.

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Flp 2, 13

Zaproś Boga na serio do swojego serca, a przestaniesz narzekać na szkołę i naukę!

Panie, dziękuję Ci za radość z rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Ty stale napełniasz moje sercem chęcią do dawania siebie. Chwała Tobie Panie!

Dodaj komentarz