Wyjdźcie na wolność!

Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: „Wyjdźcie na wolność!”, a marniejącym w ciemnościach: „Ukażcie się!” Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów.

Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi». Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!» Iz 49, 8-9b. 10. 13-15

Proszę, pomódl się teraz chwilę o otwarte oczy, serce i umysł, aby nic nie zakłóciło Twojego otwarcia się na słowo Boże. Błogosławię + Twoje oczy, serce i umysł, aby zgodnie z wolą Bożą chłonęły słowa z Pisma świętego. Wróć jeszcze raz do powyższego tekstu z Księgi Izajasza. Czytaj z całą wiarą, jaką masz w sobie.

Teraz jest dla Ciebie czas łaski! Dzień zbawienia, w którym zbliżasz się do Pana. Jesteś z Nim poprzez modlitwę i Jego słowo. Bóg pragnie odnowić Twoje serce. Jeśli jesteś jeszcze uwięziony w jakimś nałogu albo złej relacji, to usłysz: WYJDŹ NA WOLNOŚĆ!. Jeśli marniejesz w ciemnościach tego świata, usłysz: UKARZ SIĘ! Bóg Ociec pragnie zaspokoić każde Twoje pragnienie. Jezus Chrystus poprowadzi Cię do tryskającego zdroju miłosierdzia wypływającego z Jego Najświętszego Serca, a Duch Święty sprawi, że nie porazi Cię wiatr upalny ni słońce.

Twoje otwarcie się na łaskę i opowiadanie o tym wielu otworzy niebiosa nad nie jednym grzesznikiem. Ziemia się rozraduje. Góry wybuchną radosnym krzykiem! Pocieszenie Ducha Świętego spłynie na tak wielu, ponieważ zlituje się nad prawdziwie biednymi. Chwała Bogu, który nigdy nie zapomniał o mnie i o Tobie!

Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. J 5, 21

Panie Jezu, dziękuję z całego serca za niejedno mocne odrodzenie mojego serca oraz za codzienne ożywianie mnie zwłaszcza poprzez Eucharystię i słowo Boże! Twoja miłość jest tak wielka, że nie potrafię wyrazić słowami mojej wdzięczności. Pragnę jedynie żyć całkowicie dla Twojej chwały i głosić Twoje miłosierdzie nad nami grzesznikami. Wierzę, że Ty pragniesz ożywić każde umarłe serce. Proszę Cię dzisiaj za tymi, którzy przestali wierzyć w Twoją miłość.

Maryjo, Mamo miłosierdzia, proszę, wstawiaj się za nami, Twoimi biednymi, grzesznymi dziećmi i uproś nam łaskę rozmiłowania się w Jezusie oraz pragnienie częstego, pełnego jednoczenia się z Nim w Eucharystii.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze. Ps 145, 14. 18

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

W załączniku polecam mocną serię świadectw:

Dodaj komentarz