Wtul się w Najświętsze Serce Jezusa

Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia». Łk 15, 3-7

Jakie jest Serce Pana Jezusa? Jak Je widzisz i doświadczasz Jego miłości? Czy wtulasz się swoim sercem w to Najświętsze Serce? Serce Jezusa wciąż bije dla Ciebie, szuka Twojego serca, pragnie podtrzymywać je i napełniać miłością każdego dnia. Gdy zagubisz się, to Boże Serce wciąż będzie wyglądało za Tobą i będzie zapraszało Cię do powrotu.

Zobacz dzisiaj całe niebo, które razem z Pasterzem o miłosiernym Sercu pragnie powrotu każdej zagubionej owieczki. Pozwól Bogu odnaleźć siebie i poprzez Twoją postawę pomagać w ratowaniu innych zagubionych. Klęknij dzisiaj przed Najświętszym Sercem Jezusa i polecaj wszystkie zagubione serca.

Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z różnych krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju.

Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie». Ez 34, 11-16

Pasterz szuka, bierze na ramiona, sprowadza z powrotem, opatruje, umacnia, ochrania i i pasie sprawiedliwie. Takie Serce ma Twój Pasterz. Nie znajdziesz lepszego. Bądź stale w Jego ramionach. Wtulaj się w Jego Serce, a będziesz miał niezachwiany, wewnętrzny pokój.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę. Ps 23, 1b-3a

Panie Jezu kochany, w Twoim Sercu prawdziwie odpoczywam, a moja dusza doznaje orzeźwienia.

Bracia: Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć.

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Rz 5, 5b-11

Kochane, Najświętsze Serce Jezusa, dziękuje za stałe rozlewanie miłości w moim słabym sercu, abym mógł kochać Ciebie oraz ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Dziękuje Panie Jezu za Twoje oddanie życia z miłości do mnie i każdego grzesznika.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca. Mt 11, 29ab

Jezu kochany, niech Twoje Najświętsze Serce przytuli dzisiaj wszystkie zbolałe serca i napełni je cichością, pokorą i ufnością.
Maryjo, kochana Mamo, niech Twoje Niepokalane Serce prowadzi mnie do Jezusa i przytula razem z Jego Sercem.
Św. Józefie, dziękuję za twe przeczyste serce wstawiające się za mną i każdą zagubioną owcą.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz