W ukryciu

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie». Mt 6, 1-6. 16-18

Dawać jałmużnę w ukryciu, modlić się w ukryciu i pościć w ukryciu. Bóg jest w ukryciu i widzi w ukryciu. On jest w TWOIM SERCU I WSZYSTKO WIDZI. Zaprasza Cię do wejścia w głębię Twego serca i odkrycia intymnej relacji z Nim. Nie patrz zbyt wiele na świat i to co jest na zewnątrz. Twoje zbawienie i wzrost duchowy zależy od tego, co dokona się na głębinach serca. Przyjmij Bożą miłość. Idź za nią całym sobą. Nie pokazuj ludziom, gdzie jesteś z Bogiem i ile dla Niego robisz. On widzi i wie wszystko. Nie szukaj nagrody na ziemi. Nie umniejszaj zasług. Proś o łaskę cichości serca i wykonuj ze szlachetną miłością to, co mówi Jezus.

Co jeszcze czynić w tegorocznym, wyjątkowo WIELKIM POŚCIE? Przeczytaj poniższe słowa i idź za tym przesłaniem;

Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego.

Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju!

Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?» A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Jl 2, 12-18

Uznaj przed Bogiem swoją małość i podejmij pokutę za swoje grzechy oraz za grzechy w rodzinie, a nawet i na świecie. Wynagradzaj Sercu Jezusa i Maryi za wszystkie cierpienia. Czyń to z miłością i nie chciej nic w zamian. Proś o zmiłowanie się nad Tobą i całym światem. Naprawdę także od Ciebie zależy, kiedy ustanie wojna i nastanie pokój!

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha. Ps 51, 3-6. 12

Ostatnie przesłanie mówi dzisiaj bardzo jasno: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM! Nie czekaj ze spowiedzią do świąt. Nie wiesz, co będzie. Nie znasz dnia i godziny. Oby jak najwięcej ludzi zaczęło żyć stale w łasce uświęcającej i nie było już takich osób, które przepraszają Jezusa tylko na święta, bo tak wypada.

Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 2 Kor 5, 20

Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty dziękuję za święty czas postu i proszę o łaskę pokornego i cichego poszczenia, modlenia się i dawania jałmużny. Wiem Panie, że jesteś w ukryciu mego serca i wszystko widzisz. Prowadź mnie według Twojej świętej woli.
Maryjo, kochana Mamo, Tobie powierzam siebie w tym czasie nawrócenia. Proszę, wyproś mi potrzebne łaski, abym pokornie wynagradzał Bogu za wszystkie moje winy i prosił o miłosierdzie dla mnie i świata.
Św. Józefie, proszę, wspieraj mnie i ludzi z całego świata, aby tegoroczny wielki post był jeszcze bardziej wyjątkowym i świętym czasem.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz