Wskazówki na Wielki Postanowiłem

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie». Mt 6, 1-6. 16-18

Posłuchaj sercem słów, które Jezus wypowiada do Ciebie właśnie dzisiaj w Środę Popielcową. Może Twoje serce usłyszy wezwanie do: postu, modlitwy i jałmużny. Te wymagające praktyki nie są ponad Twoje siły. Bóg wie, że jesteś zdolny oddać się mocniej w Jego ramiona. On chce poprowadzić Cię przez ten Wielki Post. Idąc z Nim nie musisz lękać się, że nie podołasz. Nie musisz też dowartościowywać się trąbieniem dokoła o swoich praktykach pokutnych i postanowieniach. Zostaw to wszystko w cichości swojego serca i miej głęboką nadzieję, a nawet pewność, że Bóg Ojciec widzi wszystko i w swoich czasie da Ci owoce oraz wspaniałą nagrodę w niebie. Jeśli tak mówi Jezus, to tak na pewno będzie. Zaufaj Mu.

Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Jl 2, 12-13

Skieruj dzisiaj do Boga całe swoje serce. Nie czekaj ze spowiedzią do rekolekcji. O wiele łatwiej będziesz przeżywał Wielki Post z czystym wnętrzem. Pan jest litościwy i chce wybaczyć Ci nawet najcięższe winy. On czeka na Ciebie. Nie bój się wpaść w Jego ramiona i zawierzyć Mu siebie. Po spowiedzi łaska Boża będzie niosła Cię i łatwiej będzie Ci spełnić z radością wszystkie postanowienia. Umacniaj się stale Jezusem w Eucharystii oraz modlitwą w swojej izdebce. To wszystko nie jest wcale takie trudne.

Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: «W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą». Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. 2 Kor 5, 20 – 6, 3

Teraz jest czas upragniony, czas łaski i zbawienia Twojej duszy. Głupio byłoby nie skorzystać z Bożego miłosierdzia. Użyj trochę rozumu i zmobilizuj mocniej swoje ciało do codziennej ofiary miłej Bogu. Nie bój się wyrzeczeń. Składaj je zawsze w jakiejś konkretnej intencji. Zachęć także kogoś do głębszego przeżywania Wielkiego Postu. Zrób to z prawdziwą wrażliwością i miłością.

Pomódl się dzisiaj słowami Psalmu:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ps 51, 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17

Panie Boże, jestem wielkim grzesznikiem, który w Tobie pokłada całą nadzieję. Poprowadź mnie w Wielkim Poście, abym przylgnął do Ciebie całym moim sercem.

oraz

Dodaj komentarz