Uzdrowienie rodziny

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarb gromadził.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. Syr 3, 3-4. 12-14

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół przypomina mi św. Rodzinę z Nazaretu. Wszystkie teksy Mszy św. nawiązują do relacji w rodzinie. Nie brakuje tu odniesień do szacunku, życzliwości, cierpliwości i przebaczenia. Ilekroć słyszę o atakach na Kościół, który wykorzystuje ludzi, niszczy rodziny i wyłudza od nich ostatnie grosze – to w takich dniach wzdycham do Boga i chwalę Go za to, że w kościele słyszę najzdrowsze teksty o rodzinie, o jej świętości i nierozerwalności. To tutaj dowiaduję się, że fundamentem dającym pokój ognisku domowemu jest Bóg, kościół i sakramenty… Św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu jest bardzo konkretny. Mówi:

Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. (…) Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Kol 3, 12-15. 19-21

Dziękuję Ci Boże za to dzisiejsze przypomnienie, że moje serce ma być przyobleczone w pokorę, dobroć i cierpliwość, że mam znosić innych i wybaczać im, tak jak Ty mi wybaczasz… Proszę Cię, przyoblecz mnie w Twoją miłość, abym mógł dzielić się nią w swojej rodzinie i parafii…
Przez kilka młodych lat kapłaństwa zdążyłem zauważyć, że rodziny są najbardziej poranione przez brak przebaczenia… Polecam Ci dzisiaj jedną z najlepszych modlitw przebaczenia, jakie widziałem:
(http://www.ozarow.cpps.pl/dokumenty/modlitwa-przebaczenia-degrandis.pdf)
Wiem także, że wiele rodzin niszczy alkoholizm, dlatego dodaję budujące świadectwo Łukasza Wieczorka, któremu Bóg dał łaskę nawrócenia, uwolnienia z alkoholizmu i odbudowania swojego młodego małżeństwa…
PS Jako pracę domową polecam wybrać sobie jedno lub kilka zdań z dzisiejszych czytań i przypiąć magnesem na lodówce. Jak ktoś z domowników zapomni o szacunku – to będziesz mógł wysłać go do lodówki, by zobaczył, jak jest wola Boża względem waszej rodziny 🙂 Błogosławionej niedzieli +

Dodaj komentarz