Rady dla każdej rodziny

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Mt 2, 13-15a

Święta Rodzina uchodzi do Egiptu. No i mamy najsłynniejszych uchodźców wszech czasów. Wiem, że ten temat jest bardzo delikatny i potrzeba w nim dużo mądrości. Faktem natomiast jest to, że Jezus także był uchodźcą. Kto ma Ducha, ten zobaczy w każdym człowieku Jezusa (zwłaszcza w uchodźcy).
W całej scenie ucieczki do Egiptu może imponować postawa Józefa, który chroni swoją Rodzinę. On czuje w swoim sercu to najgłębsze powołanie do bycia strażnikiem dla najbliższych. Czy dzisiejsi ojcowie potrafią tak chronić swoje żony i dzieci? Myślę, że gdyby groziła rodzinie agresja ze strony złodzieja, to stanęliby murem. Natomiast w przypadku zagrożenia ze strony diabła, który chce niszczyć każde małżeństwo i rodzinę, to nie wygląda to najlepiej w dzisiejszych czasach. Współcześni mężczyźni bardziej skupiają się na zarobkach i utrzymaniu domu, a zapominają o fundamencie wiary, na którym ten dom może utrzymać się naprawdę. Serce mnie boli, gdy widzę i słyszę, że ktoś stara się być wzorowym mężem i ojcem, a żyje przez 99 % dni w roku w grzechu śmiertelnym. Tym samym do domu nie przynosi Boga (nie przyjmuje Go w Komunii Świętej). Taka osoba jest mocno narażona na zło, które przynosi do domu. To zło wyniszcza dzisiaj całą masę rodzin. Mężczyźni – Mężowie i Ojcowie, Kobiety – Żony i Matki nie pozwólcie Diabłu okradać się z prawdziwej miłości małżeńskiej i rodzinnej! Nie róbcie tego dzieciom, które kochacie!
Dzisiejsza liturgia słowa daje całą masę konkretnych rad dla rodzin. Tych słów nie trzeba komentować. Wystarczy wprowadzać je w życie. Porozmawiajcie dzisiaj o nich w swoich małżeństwach i rodzinach. To może być początek prawdziwego nawrócenia w waszych domach:

Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. Syr 3, 2-6. 12-14
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Kol 3, 18-21
Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Kol 3, 12-15

Panie, błogosław wszystkim rodzinom na ziemi +

Św. Rodzina – módl się za nami!

oraz coś bardzo ciekawego:

Dodaj komentarz