Jak uwierzyć w przemianę człowieka?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». Łk 6, 36-38

Być miłosiernym, jak Bóg jest miłosierny. O Panie Jezu, ale podniosłeś poprzeczkę. 🙂 Czy to jest w ogóle realne? Nie sądzić, nie potępiać, odpuszczać, dawać… Boże, Ty naprawdę wierzysz w ludzi, jeśli wypowiadasz takie słowa. Żebyśmy my wierzyli w siebie i ludzi chociaż odrobinę tak, jak Ty.

Zastanów się teraz przez chwilę nad tym, jak wygląda Twoje miłosierdzie względem ludzi. Czy potrafisz oddawać każdego człowieka Bogu bez wcześniejszego osądzania i potępiania (choćby w myślach)? Czy umiesz miłosiernie odpuścić winy tym, którzy skrzywdzili Cię? Czy odpłacasz dobrem za zło? Wiem, że każda trudna sytuacja jest naznaczona wewnętrzną walką i często mogą pojawiać się porażki. Mimo to nigdy nie przestawaj podnosić się i prosić Boga o głębszą pokorę, abyś umiał na swoim krzyżu modlić się razem z Jezusem słowami: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest najczystszy obraz miłości i miłosierdzia.

Mi pomogło kiedyś takie zdanie: wrogiem nie jest człowiek, który mnie rani, lecz diabeł, który zawładnął tą osobą. Dzięki uświadomieniu sobie tej prostej prawdy, nie osądzam już biednej osoby, która zadaje mi ból. Modlę si ę za nią i proszę Boga o uzdrowienie serca oraz przebaczenie win. Zachęcam Cię do podobnej postawy. Przemiana człowieka zawsze zaczyna się od wnętrza, które potrzebuje dotyku Boga. Bóg natomiast może dotykać przez Twoje słowa, spojrzenia, gesty i przeróżne dobre postawy. Oddaj Mu dzisiaj całego siebie, aby przemieniał dzięki Tobie wielu poranionych ludzi.

Panie! Wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Dn 9, 8-10

Panie, tyle razy wstydziłem się po swoich błędach, a Ty nigdy nie odwróciłeś się ode mnie. Dziękuję Ci!

Dzisiejszy załącznik w bardzo prosty sposób pokaże Ci, jak można zmieniać ludzi i otaczającą rzeczywistość:

Dodaj komentarz