Twój wybór

Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego boga oprócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: „Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc!” Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali. Iz 45, 21b-22. 23b-24

Zadam banalne pytanie: czy pragniesz swojego zbawienia? Tylko nie mów, że może kiedyś pragnąłeś albo jeszcze zapragniesz. Pytam, czy tu i teraz pragniesz nieba? Czy ludzie patrzący na Twoje codzienne zachowania mogą dostrzec w Tobie dążenie do świętości?
W gruncie rzeczy droga do zbawienia nie jest taka trudna. Wystarczy częsta Eucharystia, spowiedź, modlitwa i słuchanie codziennych, dobrych natchnień od Ducha Świętego. Ważna jest także wspólnota formacyjna i kapłan, który będzie pomagał w rozwoju duchowym. Jeżeli nie potrafisz zdobyć się na ten konkretny wysiłek, to będziesz dalej dryfował przez życie. Możesz mieć dziesiątki bożków w postaci pasji, którym oddasz cały swój czas, a i tak przyjdziesz na kolanach do Boga w swoim czasie. Może zacznij już dzisiaj pytać o Jego wolę na ten dzień i całe swoje życie. Tylko On jest Bogiem i nie ma innego! Jeżeli to słowo wzbudza w Tobie lekki wstyd, to dobrze. Lepiej przeżyć to teraz niż na Sądzie Ostatecznym, na którym nie będzie czasu na poprawę.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają. Ps 85, 9-10

Panie, dziękuję za to, że od zawsze niszczyłeś wszystkie moje bożki. Tylko Ty jesteś moim Panem. Prowadź mnie każdego dnia według Twojej świętej woli.

Dodaj komentarz