Ten, który ma władzę

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Mk 1, 21-22

Pewnie pójdziesz dzisiaj do kościoła. Posłuchasz nauki Jezusa. Czy będziesz zdumiony nauczaniem Chrystusa? On naprawdę będzie mówił do Ciebie, jak ten który ma władzę. Pamiętaj, że słuchając Ewangelii, będziesz czerpał z najczystszego źródła mądrości.

Dzisiaj porusza moje serce Jezus, który ma pełnię władzy. Z uśmiechem zaznaczę, że Bóg ma pełnię władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej 🙂 To Stwórca ustanowił odwieczne Prawo – Dekalog (najbardziej powszechną, światową ,,ustawę”, ,,konstytucję”). To od łaski Bożej zależy (oczywiście także od Twojej współpracy z łaską), czy dane Prawo wprowadzisz w życie i będziesz przestrzegał woli Pana. I wreszcie Stwórca jest Sędzią ostatecznym wszystkich Twoich czynów, a nawet i myśli.

Patrząc z tej perspektywy, każdy, kto nie liczy się z Jezusem mającym pełnię władzy, robi sobie ogromną krzywdę. Przykładowo, jeśli ktoś został zaproszony do służby i pełnienia ludzkiej władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej i nie respektuje Bożego Prawa (uznaje się za mądrzejszego), to nie uniknie stanięcia przed Tym, który ma pełnię władzy. Zda wtedy sprawę z każdego nagięcia, czy zaprzeczenia Bożego prawa i wprowadzania ludzi w błąd.

Gdyby tak ludzie wybrani przez swoje społeczeństwa mieli wielką miłość do Boga (przynajmniej szacunek), to nie byłoby żadnego ustawy niezgodnej z przykazaniami, nie wygrywałyby interesy wąskich grup, lecz dobro wspólne, a w sądach nie skrzywdzono by żadnego człowieka poprzez jakieś nadużycia.

I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu nakażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych – taki prorok musi ponieść śmierć». Pwt 18, 17-20

Bóg cały czas posyła swoich proroków, których jedni ludzie słuchają (i to jest dla nich błogosławiona postawa), a inni lekceważą (pomnażając swoje cierpienia ziemskie i przyszłe). Takim prorokiem może być papież i wielu, którzy w jedności z nim głoszą Bożą naukę. Kto nie posłucha proroka, mającego na ustach słowa Boga, ten kiedyś zda sprawę z tego. Wielka jest też odpowiedzialność proroka i potrzeba wspierać go nieustanną modlitwą.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Ps 95, 6

Panie Jezu, mający pełnię władzy, klękam dzisiaj przed Tobą i przepraszam za każdą nawet najmniejszą sytuację w życiu, w której sprzeciwiłem się Tobie, nie posłuchałem Ciebie i zrobiłem po swojemu. Wybacz mi. Pomóż mi iść pokornie przez życie według Twojej woli.

Maryjo, kochana Mamo, proszę, wstawiaj się za mną i wszystkimi ludźmi, abyśmy uznali pełnię władzy Twojego Syna i szli za Nim nie ze strachu przed odpowiedzialnością, lecz z sercem przepełnionym miłością i wdzięcznością.

PS Polecam jeszcze perełkę od św. Pawła:

Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki.

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 1 Kor 7, 32-35

Zobacz w tym natchnionym tekście troskę św. Pawła o ludzi. On pragnie ustrzec innych przed utrapieniami. Mocno wskazuje, że w każdym powołaniu najważniejsze jest podobanie się Bogu. Piękne są końcowe słowa, w których mówi, że mamy trwać przy Panu godnie i z UPODOBANIEM, a nie zalęknieni, czy z przyzwyczajenia, które wynika z tradycji.

W załączniku będzie dzisiaj nastrojowo;

Dodaj komentarz