Doskonałe Prawo Boga

Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”.

Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków». Pwt 4, 1. 5-9

Pan Bóg dał nam ziemię i konkretne prawa, żeby był porządek. On ze swej strony zapewnił błogosławieństwo ludziom i stałe wsparcie. Ludzie jednak począwszy od Adama i Ewy nie byli w pełni posłuszni Stwórcy. I tak jest do dzisiaj. Który kraj na świecie ma system prawa całkowicie posłuszny Prawu Bożemu? Niestety jeszcze żaden naród w pełni nie zaufał Bogu i gdzieś tam dodaje swoje ,,mądrości”, ,,kompromisy” itp. Może czas wrócić do Stwórcy całym swoim sercem bez żadnego kombinowania…

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim». Mt 5, 17-19

Posłuchaj Jezusa. On wypełnia Boże Prawo i pogłębia je. Każde przykazanie ma być wypełniane z miłością i wdzięcznością, a nie z lęku i jakiegoś przymusu. Ci, którzy prawdziwie kochają Boga, mają radość z wypełniania Jego woli. Tacy ludzie głoszą wszędzie, że warto zaufać Panu i iść za Nim. Dlatego też nie szukaj sobie wyłomów w przykazaniach i nie ucz tego innych. Wypełniaj Boże Prawo w pełni. Rób to z wielką miłością do Stwórcy. Staraj się także zabiegać o to, aby przykazania były całkowicie przestrzegane w Twojej Ojczyźnie, pracy, szkole, rodzinie i wśród znajomych.

PS Jak już tak wszyscy mocno proszą teraz Boga o pomoc, to może czas na to, żeby zrobić coś dla Niego wprowadzając pełne respektowanie Jego Prawa.

Panie Boże, Ty cierpliwie patrzysz na ludzi zmagających się z wirusem, który raczej nie pochodzi od Ciebie. Proszę Cię o miłosierdzie nad światem i łaskę nawrócenia dla tych, którzy nie mają odwagi zaprowadzić praw w pełni zgodnych z Twoimi odwiecznymi przykazaniami.

Dodaj komentarz