Słuchaj i…

Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają». Łk 11, 28

Po raz kolejny Bóg dał Ci łaskę przeczytania kilku słów, które prowadzą do prawdziwego życia na ziemi i później w niebie. Otwórz serce na to jedno zdanie. Poproś o chęci do codziennego pochylania się nad tym, co Pan chce Ci przekazać. Staraj się przestrzegać tych słów najlepiej jak potrafisz. Jeżeli dodasz do tego życie w łasce uświęcającej, to jestem pewien, że czeka Cię wspaniała nagroda.
Posłuchaj także rady Psalmisty:

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Ps 105, 4-5

Dzięki codziennemu rozmyślaniu nie zapomnisz o wielkości Stwórcy i Jego cudach. Co więcej Twoja wiara będzie wzrastała i nie zachwieje się podczas prób.
Panie, dziękuję za Twoje Słowo, które karmi mnie każdego dnia. Daj mi łaskę wiernego kroczenia za nim.

Dodaj komentarz