Serce przy Sercu

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz». J 13, 21-27a. 33-38

Zobacz w powyższej scenie Jana, Judasza i Piotra. Tylko Jan przejdzie wiernie Wielki Tydzień. Gdzie jest klucz jego wierności? ,,Spoczywał na Jego piersi”. Zatrzymaj się na tych słowach i proś za wstawiennictwem św. Jana o łaskę przylgnięcia sercem do Serca Jezusa. Bądź tak blisko swego Pana jak tylko się da. Szukaj tej bliskości w sakramentach, słowie Bożym i w głębi swojego serca. On tam jest i czeka na Twoje przytulenie…

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem. Ps 71, 5-6

Panie Jezu, przytulam się sercem do Twego Serca. Nie potrzebuję nic więcej. Pozwól mi chociaż trochę współodczuwać Twoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.

Maryjo, kochana Mamo, Twoje Niepokalane Serce całkowicie było wtulone w Najświętsze Serce Jezusa. Proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy nie pragnęli nic poza takim dziecięcym, ufnym oddaniem się Twemu Synowi przez Ciebie Mamo.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz