Piękno stworzenia

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza. Ps 105, 4

Czas wakacji skłania do refleksji nad swoim życiem, powołaniem i konkretnymi zmianami… Spróbuj szukać okazji do wsłuchiwania się w Boży głos, który gdzieś w Twoim wnętrzu przemawia… Może to będzie podczas górskich wędrówek, spacerów, jazdy na rowerze albo wylegiwaniu się na plaży… Jezus chce do Ciebie przemawiać w każdym czasie… Szukaj prawdziwej głębi… W niej Bóg pragnie nasycać Twoją duszę…
Kilka dni temu wędrowałem z młodzieżą na jednym z papieskich szlaków… Pod szczytem był krzyż papieski ze słowami Jana Pawła II:

„Wobec piękna gór czuję, że ON jest. I wtedy zaczynam się modlić.”

Te dwa zdania poruszyły moje serce… Patrzę na góry… Podziwiam Stwórcę… Rozmyślam o Jego potędze i uświadamiam sobie, że mam tego samego Ducha, co św. Jan Paweł II… Coś pięknego…
Spróbuj dostrzec dzisiaj Boga w pięknie przyrody…
Dziękuję Ci Panie za łaskę widzenia Ciebie wszędzie… Dziękuję za to, że jesteś tak blisko…

Dodaj komentarz