Prawdziwy rozwój

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło». Łk 13, 18-21

Wyobraź sobie, że ktoś zasiał w Tobie ziarenko wiary. Żyjąc sakramentalnie, przyjmując Jezusa w Komunii, nosisz w sobie królestwo Boże. Jeśli tylko pozwolisz Chrystusowi działać, to Twoje życie duchowe rozrośnie się niczym wielkie, piękne drzewo. Tak głęboki rozwój wewnętrzny dotychczas mogłeś obserwować w życiorysach świętych. Oni naprawdę zrozumieli, że noszą w sercu Boga i we współpracy z Jego łaską przemieniali życie nie tylko swoje, ale i innych.

Używając drugiego porównania Jezusa o zaczynie, można śmiało powiedzieć, że Bóg jest najlepszym możliwym zaczynem dla mnie i dla Ciebie. Jeśli tylko w pełni otworzysz się na Jego działanie, to od razu zaczniesz wspaniale kształtować swoją ścieżkę życia oraz tych, których spotykasz na co dzień. Pozwól Panu działać w Twoim sercu. Przyjmuj Go jak najczęściej. Słuchaj Jego natchnień. Proś o odwagę do realizacji woli Bożej. Nawet się nie spostrzeżesz, kiedy w Twoim życiu zaczną dziać się wielkie rzeczy.

Gdyby na Twojej drodze rozwoju duchowego pojawiły się jakieś niespodziewane, wielkie trudności, to pocieszaj się słowami z Listu do Rzymian:

Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Rz 8, 18

Cierpienie było, jest i będzie nieodłącznym elementem historii każdego człowieka. Pojawia się ono także na drodze tych, którzy starają się naśladować Chrystusa. Pamiętaj, że Jezus także cierpiał i pokazał wszystkim, że w jedności z Ojcem można znieść każdy ból oraz uczynić z niego wielki dar dla przemiany ludzkich serc. Wiedz, że Bóg nigdy nie zostawi Cię w chwili cierpienia. On wtedy jest najbliżej Ciebie. Miej w takich chwilach nadzieję, że przyjdzie ulga i jeszcze uwielbisz Pana za ratunek z sideł zła;

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami:
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą,
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością,
niosąc swoje snopy.
Ps 126, 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6

Panie Jezu, wzrastaj we mnie i spraw, abym ja umniejszał się. Niech całe moje życie będzie głoszeniem tylko Twojej chwały.

Polecam dzisiaj słowa człowieka, który niezwykle rozwinął swoje życie duchowe;

Dodaj komentarz