Prawdziwy obraz księży?

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Mk 10, 42-45

Wyobraź sobie Jezusa, który przywołuje do siebie kłócących się uczniów… Tak po ludzko poszło o to, kto jest ważniejszy.(Mk 10, 35-45)… Nic jeszcze nie rozumieli… Nauczyciel sprowadza ich na właściwe tory… Ten obraz pokazuje ludzką stronę Apostołów, późniejszych świętych, którzy przeleją krew za Jezusa… Może Ty też jesteś dzisiaj na takim etapie, jak oni… Myślisz tylko o tym, żeby być ważniejszym, mieć więcej i żyć lepiej… Popatrz jeszcze raz na to, co mówi Jezus… Te słowa są skierowane także do Ciebie… Chcesz być wielki – bądź ostatni… Umiłuj służbę wszystkim… Bądź taką ścierką, którą każdy może posługiwać się do wszystkich najdrobniejszych spraw… I czyń to z miłości do Jezusa… To droga do autentycznej świętości… A jakby brakowało Ci motywacji, to patrz często na krzyż, na którym zawsze ujrzysz Boga, który stał się ostatnim i pohańbionym dla Ciebie…
Dzisiejsza scena pokazuje także prawdę o współczesnych księżach, którzy w swojej duchowości są na różnych etapach… Oczywiście oni są tylko ludźmi i także upadają… Nie ma potrzeby wymieniać ich grzechów… To nie buduje… Wierzę natomiast w każdego księdza i ufam, że Pan poprowadzi go, tak jak tych dzisiejszych Apostołów i da im łaskę świętości… Sam niegodny o to proszę… Jestem kapłanem 5 lat i wciąż muszę uczyć się wiele pokory…
Dziękuję Ci Panie za łaskę kapłaństwa… To niepojęta tajemnica, jak mnie niegodnego mogłeś powołać do tak ważnej służby… Patrzę dzisiaj na Twój wzór służby i pragnę być takim pokornym sługą wszystkich… Proszę o łaskę pokory… Chcę być ostatnim tak, jak Ty…
Dzisiaj zapraszam do obejrzenia krótkiego obrazu ukazującego księży – oczami młodego człowieka…

Dodaj komentarz