Polsko – bądź dobrej myśli!

Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela! Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie; dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym Żywicielu, Bogu wiekuistym, zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła: «Słuchajcie, sąsiedzi Syjonu, Bóg zasmucił mnie bardzo, widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał Przedwieczny. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt się nie śmieje, że jestem wdową i opuszczoną przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego. Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a Ten, który dopuścił to na was, będzie o was pamiętał. Jak bowiem, błądząc, myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie. Ba 4, 5-12. 27-28

We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Polacy w całym kraju podejmują trud modlitwy za Ojczyznę oraz świat. To z pewnością będzie Boże światło, które na nowo tchnie ducha wielu potrzebującym ludziom. Już teraz dochodzą głosy, że w niejednym kraju będą próby podobnej modlitwy. Świat naprawdę zacznie szukać ratunku przez Maryję. Jan Paweł II wielokrotnie mówił nam, swoim rodakom, że mamy dać innym krajom to, co jest najpiękniejsze w naszej kulturze i tradycji. Czy jest coś cenniejszego niż zawierzenie się Bogu przez Maryję? To ona od wieków jest naszą tarczą, która gasi rozżarzone pociski diabła. To w jej płaszczu kryją się Polacy i upraszają potrzebne łaski.

Inicjatywa – Różaniec do granic przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. To kolejny przykład, że wiara wciąż jest w naszym narodzie. Nie trzeba tracić ducha. Z Bogiem i Maryją w sercu możemy mężnie bronić odwiecznych wartości pośród zlaicyzowanego świata! Bądźmy dla wszystkich narodów taką wierną resztą Izraela, która uprasza przed Bogiem litość i miłosierdzie dla nas i całego globu.

W ostatnim zdaniu z dzisiejszego czytania z Księgi Barucha znajdują się słowa: szukajcie Go dziesięciokrotnie. Wiem, że to będzie daleka interpretacja. Mimo to nie mogę oprzeć się porównaniu, że przekładając kolejne dziesiątki różańca świętego mamy ogromną szansę na jeszcze głębsze poznanie Boga i Jego planu na nasze życie. W każdej z tajemnic różańca można kontemplować wiele momentów z ziemskiego przebywania Jezusa i Maryi. Tak naprawdę można modlić się na różańcu i zobaczyć swoje życie w historii zbawienia.
Na koniec polecam jeszcze dobre słowo od samego Jezusa:

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie». Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Łk 10, 18-20. 23

Panie, dziękuję Ci za to, że zapisałeś moje imię w niebie. Wierzę w to z całego serca i ufam, że czekasz z utęsknieniem na mnie. Póki co – zawierzam się Maryi i proszę pokornie, aby doprowadziła mnie bezpiecznie do Ciebie – mojego jedynego Pana i Odkupiciela!

Dodaj komentarz