Pojednanie w drodze

Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Łk 12, 56-59

Każde czyste serce ma pragnienie życia w zgodzie i jedności nie tylko w swojej rodzinie, ale i w całej społeczności. Nie jest miło, gdy ktoś na kogoś dąsa się, obmawia, plotkuje, unika spotkań itd. Diabeł nasącza swoim jadem tak wiele języków, że jest coraz więcej ludzi pozamykanych na cały świat. Przez taką ciemną izolację od społeczeństwa i odejście od relacji z Bogiem bardzo łatwo popaść w rozpacz.

Popatrz, o co prosi dzisiaj Jezus. On pragnie Twojego pojednania z każdym. Masz zwrócić nawet ostatni pieniążek, aby nie zostać wtrąconym do lochu braku przebaczenia. Zdumiewający jest często duchowy instynkt osób umierających, które przebaczają wszystkim i proszą o wybaczenie. Jakby rzutem na taśmę skracają sobie męki czyśćcowe. Nie wiesz, czy przyjście Pana nie będzie za chwilę. Już teraz zacznij wybaczać i prosić o wybaczenie. Pamiętaj, że jesteś cały czas w drodze do sprawiedliwego Sędziego. Odrzuć wszelkie urazy tak jak i Ty będziesz tego potrzebował przed obliczem Boga.

A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Rz 7, 21-25a

Nieszczęsny jest człowiek, który dał się zniewolić przez brak przebaczenia, brak miłości, gniew i nienawiść. Jak bardzo potrzeba modlitwy za takich ludzi, aby całe rodziny zaczęły wchodzić na drogę szczerego pojednania. Głębokie przebaczenie i postanowienie poprawy, które następuje w sakramencie pokuty powinno natychmiast przekładać się na miłosierne postawy w rodzinach i całym społeczeństwie. Nie można mieć dwóch twarzy: miłosiernej i mściwej.

Wybaw mnie, należę do Ciebie
i szukam Twoich postanowień. Ps 119, 94

Boże, kochany Ojcze, wybaw mnie od wszystkiego, czym szatan próbuje mnie zniewolić. W Tobie Panie jest cała moja wolność i pokój serca. Pomóż mi stale wybaczać wszystkim i prosić ich o wybaczenie.
Maryjo, kochana Mamo, Ty tak bardzo cierpisz, gdy Twoje dzieci zapominają o odkupieniu Twojego Syna i pysznie wchodzą w rolę sędziego, a przez to niszczą swoje relacje. Proszę Mamo, wstawiaj się za nami, abyśmy budowali wspólnotę ludzką opartą na miłości, jedności i pokoju.
Św. Józefie, proszę, opiekuj się nami w pielgrzymce wiary, abyśmy nie krzywdzili się nawzajem, lecz wybaczali sobie wszystko.
Św. Janie Pawle II, ty tak pięknie przebaczyłeś temu, który chciał cię zabić. Proszę wstawiaj się za nami, abyśmy przebaczali tym, którzy zabijają nas na raty poprzez kąśliwe słowa.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz