Czy zawsze mam przebaczać?

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». Mt 18, 21-35

Przeczytaj jeszcze raz ostatnie zdanie z Ewangelii. Czyżby Jezus mówił o niemiłosiernym i bardzo sprawiedliwym Ojcu? BÓG BYŁ, JEST I BĘDZIE MIŁOSIERNY I SPRAWIEDLIWY JEDNOCZEŚNIE. Niestety Twoja i moja zatwardziałość serca oraz obrzydliwa niewdzięczność względem Jego nieskończonego miłosierdzia może sprawić, że udusimy się w swoim pysznym braku przebaczenia i poniesiemy dotkliwe konsekwencje. Każdy z nas jest powołany do nieustannego przebaczania sercem.

Stań dzisiaj jak Piotr przed Jezusem i pytaj: ile razy mam przebaczać mężowi/żonie/dzieciom/wnukom/pracodawcy/sąsiadce itd. Czy aż 7 razy? Co usłyszysz? 77 razy przebaczaj, czyli zawsze! I ma to być szczere przebaczenie w Twoim sercu. Usłysz też przypowieść o królu i sługach. Zobacz swój dług przed Bogiem, który zaciągnąłeś swoimi grzechami. 10 tysięcy talentów = 100 milionów denarów = kwota nie do spłacenia przez całe życie. I TO JEST TWÓJ DŁUG PRZED BOGIEM, KTÓRY WZIĄŁ NA SIEBIE JEZUS PODCZAS SWOJEJ MĘKI I ŚMIECI!

I teraz ktoś zaciąga przed Tobą mały dług (300 denarów = 3 miesięczne pensje). A Ty go dusisz i wtrącasz do lochu braku przebaczenia? Kim Ty jesteś? NAJWIEKSZYM NIEWDZIĘCZNIKIEM WZGLĘDEM MIŁOSIERNEGO BOGA I SAM SOBIE GOTUJESZ SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻĄ.

Oczywiście może pojawić się pewien opór w umyśle odbiorców dzisiejszej Ewangelii. Niektórym zapala się taka czerwona LAMPKA pod tytułem NAIWNOŚĆ. Kto stał się najsłynniejszym ,,naiwnym”? Czy nie Pan Jezus, który w nas uwierzył, mimo że zawiedliśmy i wciąż zawodzimy go tyle razy?

Słusznie powiemy, że mamy prawo wymagać tak jak na spowiedzi: szczerego wyznania grzechów, żalu, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia i wtedy będzie dużo łatwiej przebaczyć. Jednak nie zawsze mamy wpływ na to, czy dana osoba od razu będzie skruszona i spełni powyższe wymagania. Możemy czekać latami na prawdziwe nawrócenie. To jednak nie zwalnia nas z przebaczenia sercem oraz MĄDREJ I KONSEKWENTNEJ MIŁOŚCI względem winowajcy. Naprawdę można mądrze kochać, nie dać się krzywdzić i wszystko przebaczyć sercem z miłości do Jezusa.

Polecam jeszcze mocną naukę z Mądrości Syracha:

Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę! Syr 27, 30 – 28, 7

Panie Jezu, jak bardzo ubolewasz nad naszym obrzydliwym gniewem, złością, brakiem przebaczenia. Jakże wielka jest nasza niewdzięczność i krótkotrwała pamięć. Tyle razy padaliśmy do Twoich stóp, a potem sami czyniliśmy się sędziami innych grzeszników. Przebacz nam Panie i uzdrawiaj nasze chore serca.

On odpuszcza wszystkie Twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Ps 103, 3-4

Maryjo, proszę, zanieś moje dziękczynienie do Twego Syna za Jego wielkie i nieskończone miłosierdzie oraz za dzisiejszą lekcję prawdy i sprawiedliwości.

Dodaj komentarz