Przebacz jak Bóg Ojciec

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Mt 5, 20-25

Popatrz na swoje życie tak prawdziwie. Czy czasami ogarniał Cię gniew, złość, a nawet nienawiść do drugiego człowieka? Czy miałeś problemy z przebaczeniem komuś krzywd, które Ci wyrządził? Czy pojawiały się wtedy w Twoim umyśle oraz mowie złe słowa, wyzwiska, złorzeczenia, obmowa, obgadywanie itp.?

Pomyśl przez chwilę, ile Ty zadałeś bólu Jezusowi i jak On odpłacił Ci za te złe postawy. Masz wielkie szczęście, że Bóg jest miłością i ma wielkie miłosierdzie. Tak więc naśladuj Jego postawę i nie wtrącaj nikogo do więzienia braku przebaczenia za wyrządzone Ci krzywdy. Gdybyś tak zrobił, to okazałbyś się wielkim niewdzięcznikiem i na nic zdałoby się całe Twoje dobre życie.

Tak mówi Pan Bóg: «Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?

A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony, ale umrze on z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił. Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Ez 18, 21-25

Zauważ, jak patrzy Bóg na wielkiego grzesznika (także na Ciebie). On stale wierzy w Twoją wolę nawrócenia się i szczerego przylgnięcia do Niego. On tak będzie czekał na Ciebie do Twojego ostatniego tchnienia. I choćbyś był najbardziej paskudnie zachowującym się człowiekiem, to masz szansę dostąpienia zbawienia, gdy szczerze będziesz żałował i przyjmiesz Bożą łaskę.

Jeśli jednak żyjesz całe życie uczciwie i coś Ci na koniec odbije, obrazisz się na Boga i odrzucisz Jego łaskę, to na nic się zdadzą całe Twoje wcześniejsze dobre uczynki. Pamiętaj, że liczy się stan Twojego serca tu i teraz. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy Pan przyjdzie. Nie kombinuj zatem i kochaj całym sercem Boga i ludzi, przebaczaj i pogódź się z przeciwnikami, póki jesteś z nimi w drodze.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią. Ps 130, 3-4

Panie Boże, gdyby nie Twoje nieustanne przebaczanie mi skruszonemu, grzesznemu człowieczkowi, to już dawno udusiłbym się w swoich grzechach. Chwała Tobie Panie!

Dodaj komentarz