Pójdź za Mną!

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Mt 9, 35- 10,1

Wyobraź sobie powyższe sceny z życia Jezusa. Zauważ ogromną miłość Chrystusa, który jak dobry pasterz opatruje swoje owce. On leczy i choroby i słabości. Po czym, wypowiada smutne słowa o braku ziemskich pasterzy. Dlatego też zachęca ludzi do modlitwy o powołania. Chwilę później wybiera dwunastu i daje im władzę nad duchami nieczystymi.

Po niespełna dwóch tysiącach lat mamy na świecie ponad 5 tysięcy biskupów i ok. 400 tysięcy kapłanów diecezjalnych (http://gosc.pl/doc/2407543.kosciol-na-swiecie-w-liczbach). Niby jest dużo więcej niż w pierwotnym Kościele, ale wciąż za mało.

Jezus nigdy nie przestał wołać mężczyzn, aby poszli za Nim. Warto w tym kontekście zadać pytanie, czy w rodzinach jest dzisiaj modlitwa o powołania oraz gotowość oddania dziecka na wyłączną służbę Panu. Czy w młodych ludziach jest chęć poświęcenia się Bogu i pełnienia Jego woli? A może wszystkich ogarnął pusty i wyniszczający egoizm, który prędzej, czy później okrada z życiowego spełnienia i prawdziwej, wewnętrznej radości.

Wsłuchaj się dzisiaj w głos Pana Boga. Popatrz na ludzi, którzy są miotani różnymi grzechami. Zauważ to ogromne zapotrzebowanie na świętych pasterzy, którzy z głęboką wiarą będą wypędzać złe duchy w imię Jezusa Chrystusa. Pomódl się o święte powołania. Jeśli jesteś rodzicem, to odważ się powiedzieć do Boga, że jesteś gotowy oddać syna, czy córkę na służbę Panu. Zacznij myśleć o dobru Kościoła, który jest jedyną pewną łodzią w tych chwiejnych czasach.

Panie Jezu, dziękuję Ci za odwagę pójścia za Tobą. Uświęcaj mnie, abym mógł pomóc wszystkim, których postawisz na mojej drodze. Posyłaj świętych pasterzy, którzy w Twoje imię rozprawią się z szalejącymi demonami. Lecz przez naszą posługę swoje owce i przyprowadzaj je do siebie.

On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Ps 147, 3

oraz

One Reply to “Pójdź za Mną!”

Dodaj komentarz