Pogódź się szybko

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Mt 5, 23-25

Dlaczego w Twojej rodzinie, Ojczyźnie i świecie jest tyle podziałów, niezgody, napięć, wojen? Dzieje się tak, bo nie słuchamy całym sercem Jezusa i nie wypełniamy Jego woli. Patrząc na dzisiejsze słowa z Ewangelii, wypełnij je. Zacznij od duchowego pojednania ze wszystkimi osobami (braćmi i siostrami w tym pielgrzymującym świecie), z którymi pojawiły Ci się jakieś mocne napięcia.

W imię Jezusa Chrystusa wyrzeknij się pychy, gniewu i wszystkiego, co blokuje Cię na drodze do prawdziwego pojednania, rozmowy, przebaczenia. Idź pełen łaski Bożej do tych osób, które wskaże Ci Duch Święty. W ten sposób staniesz się narzędziem budowania pięknej jedności!

Tak mówi Pan Bóg: «Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? Ez 18, 21-23

Popatrz na miłość Boga do każdego grzesznika – także do Ciebie. Zapragnij całym sercem – razem z Nim, aby każdy zatwardziały grzesznik otworzył się na przebaczenie. Proś o to z głęboką wiarą.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ps 130, 3

Panie Jezu, żyję tylko dzięki Twojemu miłosierdziu, poprzez które wymazałeś całkowicie moje stare grzechy. Już dawno mógłbym umrzeć na wieki przez to, co uczyniłem Tobie. Ty jednak ulitowałeś się i wciąż litujesz się nade mną i nad każdym skruszonym grzesznikiem.

Maryjo, Mamo prawdziwej jedności, polecam Ci wszystkie osoby skłócone. Pomóż im pojednać się szybko.

Dodaj komentarz