Poczucie sensu i bezsensu

A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych». J 8, 23-24

Popatrz dzisiaj razem z Jezusem na wszystkich biednych ludzi, którzy nie chcą uwierzyć w Boga i wybierają życie w grzechach śmiertelnych. Zobacz ból Chrystusa, który uczynił wszystko to, co jest tylko możliwe, aby udowodnić miłość do każdego człowieka, a wielu nadal dokonuje ślepego wyboru podążania za sprawami tego świata.

Porozmawiaj w swoim sercu z Jezusem o tym, jak możesz pomóc Mu w doprowadzeniu ludzi do prawdziwej wiary. Pytaj Go stale o Jego wolę względem poszczególnych osób, które spotykasz. Głoś im Dobrą Nowinę z wielką miłością i cierpliwością, a przy tym sam dbaj o stan swojego serca. Gdy będziesz promieniował światłem od Boga, to samo Twoje świadectwo więcej pomoże niż jakiekolwiek słowa. Pozwól Bogu działać poprzez Twoje codzienne dobre postawy. Nigdy nie zniechęcaj się porażkami. Bóg potrafi wyprowadzić z nich wielkie dobro.

Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba». Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. J 8, 28-30

Ty także czyń to, co podoba się Bogu. On będzie z Tobą i da Ci siły na każdy dzień. Nie patrz na reakcje ludzi, których wielokrotnie zaślepi zazdrość, chciwość, pycha itp. Twój Tata w niebie stale patrzy na Ciebie i jest dumny z każdego Twojego nawet najmniejszego zwycięstwa. I choćby po ludzku Twoje życie okazało się wielką porażką, to pamiętaj, że nie do ludzi należy sąd, lecz do miłosiernego Ojca, który kocha Ciebie najbardziej na świecie i zrobi wszystko, żebyś w pełni uwierzył w Niego i odrzucił grzech, który oddala Cię od Niego.

Boże Ojcze, proszę Cię za wszystkimi osobami, które nie uwierzyły w Twoją miłość i wybrały grzeszne życie. Proszę z całego serca, otwórz ich umysły na Twoje słowa i codzienne znaki, aby zeszli z drogi potępienia i powierzyli się całkowicie Tobie. Podeślij im swoich aniołów, aby pomogli im w odnalezieniu pełnej prawdy o Tobie!

Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza
nakłoń ku mnie Twe ucho,
w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj!
Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych,
aby skazanych na śmierć uwolnić.
Ps 102, 2-3. 20-21

oraz

Dodaj komentarz