Piękno służby

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem». J 13, 2-9. 12-15

Wyobraź sobie wcielonego Boga, który pochyla się przed Tobą i pragnie umyć Ci stopy. Jaka jest Twoja reakcja? Czy pozwolisz Mu na to najgłębsze uniżenie? Co czujesz, gdy On dotyka Twoich brudnych nóg? Ten gest jest zawsze w cieniu męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Warto jednak wracać do niego, ponieważ można dostrzec w nim niezwykłą miłość do każdego człowieka.

Zauważ, że Twój Pan i Zbawiciel prosi także Ciebie, abyś pochylał się nad bratem, siostrą, rodzicami, dziadkami, nauczycielami, uczniami, przyjaciółmi, nieprzyjaciółmi, bezdomnymi, narkomanami, alkoholikami i w ogóle nad każdym człowiekiem. O Panie, gdybyśmy mieli chociaż odrobinę takiej miłości jak Ty, to świat bardzo szybko zacząłby przemieniać się we wspaniałe królestwo, w którym panuje Twoja miłość.

Wczoraj miałem okazję zobaczyć dwóch bardzo cierpiących bezdomnych alkoholików. Jeden z nich przeszedł już setki badań i nie jeden ośrodek, czy też Dom Pomocy. Mimo to on nadal stacza się coraz niżej, ponieważ trwa w całkowitym bezsensie egzystencji. Drugi z nich zostawił żonę i dziecko. W bardzo szybkim czasie ulica doprowadziła go do totalnego zniszczenia. Jego dziecko pisze: Tato kocham Cię, gdziekolwiek teraz jesteś i śpisz. Aż łzy cisną się do oczu. Jak bardzo potrzeba ludzi, którzy pochylą się nad takimi osobami (www.facebook.com/PrzyjacieleBezdomnych)

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. 1 Kor 11, 23-26

Dzisiaj dziękujemy Bogu za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Co byśmy poczęli na tym świecie, gdyby nie Msze święte i kapłani? Po prostu umarlibyśmy w grzechach i zabrakłoby nam Pokarmu z nieba. Podziękuj dzisiaj Bogu za każdą Mszę świętą oraz wszystkich kapłanów. Pomódl się najbardziej za tych, którzy pogubili się, aby w tym dniu zapragnęli na nowo być świętymi kapłanami.

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana. Ps 116, 12-13

Panie, podniosę dzisiaj po raz kolejny kielich zbawienia z Twoją świętą krwią. Uwielbiam Cię za każdą Eucharystię, podczas której uobecnia się Twoja MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE. Dziękuję za to, że mogę być tak blisko Ciebie i najświętszych tajemnic!

Polecam piękne słowa niezwykłego kapłana Artura Godnarskiego:

oraz

Dodaj komentarz