Gest największej miłości

A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem». J 13, 4b-15

Wyobraź sobie Jezusa który pochyla się nad Tobą, aby umyć Ci stopy. Zobacz Jego serce pełne miłości. Poczuj ten subtelny dotyk. Kontempluj ponadczasowy gest uniżenia i pokory. Po czym wyobraź sobie, że stoi przed Tobą osoba, która wielokrotnie zraniła Cię, zdradziła i wystawiała na próbę Waszą relację. Czy potrafisz uniżyć się przed nią, aby umyć jej stopy? Proś Jezusa o taką miłość. Jeśli Tobie myje stopy sam Bóg, to dlaczego Ty masz nie umyć Jego stóp w innej osobie. Gdy zrozumiesz ten gest najwyższej miłości, to Twoje życie zacznie być nieustanną służbą dla bliźnich. Tym pragnę czynić moje kapłaństwo. Uwielbiam dzisiaj Boga za ten dar, który pozwala mi spalać się dla ludzi. Ilekroć sprawuję święte sakramenty, jestem świadom swojej małości oraz Bożej wielkości. On zostawił Siebie w kawałku białego chleba, który mogę trzymać codziennie w dłoniach, aby karmić siebie i ludzi. To tajemnica przekraczająca ludzki umysł;

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. 1 Kor 11, 23-26

Panie, dziękuję za to, że mnie wybrałeś do Twojej służby. Uczyń mnie gorliwym szafarzeń Twoich świętych tajemnic, abym mógł przyprowadzić do Ciebie jak najwięcej zagubionych ludzi.

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana. Ps 116, 12-13

oraz

oraz

Dodaj komentarz