Jego Ciało i Krew

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: ,,Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: ,,To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.” Mk 14, 22-24

Bierzcie…, jedzcie… i pijcie… Jego Ciało i Krew… Coś niepojętego, a jednak PRAWDZIWEGO… Cały dla mnie i dla Ciebie… Od wieków jedyny, prawdziwy Pokarm dla serca, duszy, umysłu i ciała… Wołam za psalmistą:

Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Ps 116, 12-13

Czym mogę odpłacić się Tobie Panie?… Wiem, że nic nie zrówna się z Twoją ofiarą… Żadna moja ofiara nie będzie w stanie spłacić długu, którym za darmo wykupiłeś moje serce… Dlatego podnoszę Twój kielich zbawienia, wpatruję się w Niego i mówię pokornie DZIĘKUJĘ… Wierzę, że patrzysz dzisiaj na mnie i widzisz moje wdzięczne serce… Pragnę wysławiać Ciebie i głosić wielkość Twojej Ofiary – odwiecznej Pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania… Proszę Cię, bym karmiąc się Twoim Ciałem i Krwią potrafił swoje życie uczynić ofiarą miłą Tobie… Uczyń mnie bezinteresownym darem dla Ciebie i ludzi, do których jestem posłany…
W bonusie polecam świadectwo czternastoletnich dzieci po pierwszej Komunii Świętej (https://www.youtube.com/watch?v=YqM2f6Eaums)

Dodaj komentarz