Pamiętnik dobroci

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. J 21, 25

Św. Jan Apostoł stwierdza w pierwszym wieku, że księgi z dokonaniami Jezusa nie pomieściłyby się na świecie. Co mamy powiedzieć po dwóch tysiącach lat? Przecież Bóg wciąż czyni wiele mniejszych i większych znaków. Gdyby tak każdy człowiek zaczął spisywać swoje dziękczynienie za poszczególne momenty, w których doświadczył Bożej pomocy, to faktycznie mogłoby zabraknąć papieru na ziemi.

Może dzisiejsze słowa z Ewangelii zapraszają Cię właśnie do takiego dostrzeżenia Bożej dobroci oraz spisania jej. Stwórz osobistą księgę dziękczynienia, w której będą wszystkie chwile naznaczone ingerencją Jezusa. Pisząc taki oryginalny pamiętnik, oddawaj chwałę Bogu za całe dobro, którego doświadczałeś i nadal doświadczasz. Być może te zapisane refleksje będą podtrzymywać Cię na duchu w chwilach największego cierpienia i totalnej bezradności. Taka księga będzie dla Ciebie także lekarstwem na chwile zwątpienia we wszechmoc Boga oraz Jego opatrzność.

Poślę wam Ducha prawdy,
On doprowadzi was do całej prawdy.
Por. J 16, 7. 13

Niezaprzeczalną prawdą jest to, że Bóg kocha każdego człowieka. Dzisiaj w Wigilię Zesłania Ducha Świętego proś o rozmiłowanie się w Bogu, Jego słowie i prawdzie odwiecznej, aby nikt nie zachwiał Twoją wiarą.

Duchu Święty, pobudź moje serce do głębokiego dziękczynienia za całą dobroć, której doświadczałem od poczęcia aż do tej chwili. Prowadź mnie w pełnej prawdzie i pomóż mi dawać dobre świadectwo wobec ludzi, których spotykam. Pragnę przyprowadzać do Ciebie innych, aby także byli ludźmi zakorzenionymi w prawdzie.

Dodaj komentarz