Bóg żywych

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. Łk 20, 38

Dla kogo żyją współcześni ludzie? Gdybyś zapytał stu przechodniów, ilu z nich odpowiedziałoby, że żyje dla Boga? A jaka byłaby Twoja odpowiedź? Czy należysz do ogromnej większości, która pędzi za tym światem – nie mając w sobie prawdziwego życia? Czy jesteś naprawdę żywym wyznawcą Chrystusa, który głosi Go czynem i prawdą?

Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. J 4, 23

Stań dzisiaj w prawdzie. Zwróć się do Boga i proś o łaskę bycia prawdziwym uczniem, który idzie w każdej sytuacji za swoim Mistrzem. Żyj autentycznie i nie bądź umarłym za życia. Niech każdy Twój czyn ogłasza to kim jesteś. Bycie świadkiem Chrystusa jest Twoim pierwszym powołaniem.
Panie, Ty jesteś Bogiem żywych. Oddaje Ci moje serce. Ożyw je swoją miłością. Nie pozwól mi zgasnąć pośród martwych ludzi, który biegną w stronę przepaści. Daj mi siłę, abym mógł uratować jak najwięcej osób spośród tych, którzy giną. Wierzę, że Ty możesz wskrzesić każdego do życia!
Dzisiejszy załącznik jest wyjątkowy. Zobacz ludzi prawdziwie żywych:

Dodaj komentarz