Otwarte niebo

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Łk 3, 21-22

Wyobraź sobie scenę chrztu Jezusa Chrystusa. Zobacz Jego serce płonące miłością podczas modlitwy. Usłysz głos Boga Ojca, który rozlega się z otwartego nieba. Czy nie podobną radość miał Twój Ojciec niebieski, gdy jako niewinne dziecko byłeś przyniesiony do chrztu świętego przez swoich rodziców? Spróbuj wyobrazić sobie ten moment i podziękuj Bogu za łaskę chrztu oraz za rodziców i chrzestnych.

Gdy Jezus modli się, to otwiera się niebo. Otwórz dzisiaj niebo swoją modlitwą dziękczynienia. Zauważ, że chrzest święty otworzył Ci drogę życia sakramentalnego. Wszystkie spowiedzi, komunie święte, sakrament bierzmowania, małżeństwa, kapłaństwa, namaszczenia chorych podtrzymywały i umacniały Twoje życie duchowe. Dzięki nim spłynęło na Ciebie już morze łask. Proś Boga o jeszcze głębsze rozkochanie się w życiu sakramentalnym, abyś mógł być prawdziwym świadkiem Bożej miłości. Obyś na koniec Twojej ziemskiej wędrówki usłyszał od Boga słowa: moje dziecko umiłowane wstąp do mojej chwały, aby radować się na wieki w mojej obecności.

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Tt 2, 11-14; 3, 4-7

Będąc dzieckiem Bożym jesteś powołany do życia na sposób duchowy. Wystrzegaj się więc bezbożności i żądz światowych. Żyj rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie. Pamiętaj o nadziei życia wiecznego przy Bogu. Niech ta nadzieja niesie Cię każdego dnia. Bądź zawsze wdzięczny za to, co masz. Choćbyś posiadał niewiele, to zawsze możesz mieć za darmo największy skarb dla ludzi, jakim jest żywy i prawdziwy Jezus Chrystus w Komunii świętej. Z Nim nie musisz lękać się życia, problemów i wszelkich wyzwań.

Panie Jezu, dziękuję za: łaskę chrztu świętego, rodziców i chrzestnych, wszystkich, którzy pomagali mi mocniej uwierzyć w Twoją obecność. Wiem, że Bóg Ojciec rozradował się w chwili mojego chrztu i raduje się każdym moim dobrym czynem na Jego chwałę. Prowadź mnie Jezu do odwiecznego Taty.

Dodaj komentarz