Jesteś umiłowanym dzieckiem

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Mk 1, 10-11

Wyobraź sobie moment Twojego chrztu. Zobacz rodziców, którzy wpatrzeni są w Ciebie jak w najwspanialszy skarb na ziemi. Jeżeli radość Twoich bliskich była tak wielka, to o ile bardziej radował się wtedy Bóg? Usłysz dzisiaj całym swoim sercem i umysłem słowa: ,,jesteś moim umiłowanym dzieckiem, które obmyłem z grzechu pierworodnego i stale będę obmywał Cię z Twoich grzechów i słabości poprzez sakramenty, w których zostawiłem całego Siebie dla Ciebie. Moja święta Krew przelana podczas męki i śmierci obmyje Cię z wszelkiego zła i poprowadzi do udziału w Mojej chwale”.

Podziękuj dzisiaj Bogu za swój chrzest oraz wiarę tych, którzy przynieśli Cię do tego sakramentu. To dzięki ich wierze stałeś się umiłowanym dzieckiem Bożym i wszedłeś do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Rozwijaj teraz swoją wiarę jak najlepiej, abyś mógł przyprowadzać innych do Jezusa. Może znasz kogoś, kto nie jest nawet ochrzczony albo zapomniał, kim jest po swoim chrzcie. Nie bój się rozmawiać z takimi osobami. Przypominaj im o miłości Boga do każdego człowieka.

Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Iz 55, 1-3

Prawdziwe życie jest tylko z Jezusem i dla Jezusa. Jedynie w Nim można być w pełni szczęśliwym. Gdy ma się bliską relację z Chrystusem, to człowiek przestaje lękać się czegokolwiek;

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 1 J 5, 4-5

Nie martw się, jeśli nie masz jeszcze zażyłej więzi z Jezusem. Poproś dzisiaj Boga o odnowienie łaski chrztu świętego. Błagaj o żywą wiarę i nieustanne wzrastanie w miłości. Oddaj Panu wszystkie złe uczynki. Pozwól Mu, aby znowu obmył Cię z całego brudu. On nigdy nie przestanie kochać Cię i przebaczać. Obyś tylko chciał skorzystać z Jego miłosierdzia;

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Iz 55, 6-7

Boże Ojcze, dziękuję za łaskę chrztu świętego i dzisiejsze słowa o umiłowanym Synu. Ufam, że także jestem jednym z Twoich umiłowanych dzieci. Dziękuję!

W dzisiejszych załącznikach zobaczysz nie tylko treść, ale i głęboką wiarę;

oraz

Dodaj komentarz