Oto odpowiedź na Twoje pytania

Najmilsi: Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jk 4, 1-4. 7-10

W powyższych słowach Bóg odpowiada na wiele Twoich pytań… Już wiesz skąd się biorą kłótnie, dlaczego Twoje modlitwy nie zawsze są wysłuchane, dlaczego czujesz się oddalony od Boga, dlaczego grzech panuje nad Tobą… Poznałeś także drogę ocalenia Twojej duszy… Popatrz jeszcze raz na powyższy fragment… Czy widzisz odpowiedzi na swoje pytania?… Czy dostrzegasz prawdę o sobie?…
Coraz częściej zauważam, że fundamentem wszystkich grzechów jest pycha… Z niej rodzą się kłótnie, zazdrość, nieuporządkowane pożądania, chciwość itp. Św. Jakub doskonale obnaża nasze słabości… Pokazuje, że jedyną wartością jest modlitwa, która jednoczy z Bogiem… Wszystko inne ma sens o ile jest budowane na Bogu i Jego chwale… Nie daj się temu światu… Nie pożądaj nic, co do niego należy… Rób pokornie swoje, a Bóg da Ci to, czego potrzebujesz… Zaufaj Mu… Gromadź sobie skarby w niebie… Twoja prawdziwa wielkość polega na służbie Panu i ludziom…
Stań dzisiaj przed Panem w pokorze i uniżeniu… Oddaj Mu wszystkie swoje pragnienia… Proś, aby On je przemienił w jedno najczystsze pragnienie zjednoczenia z Nim… To uzdrowi Twoje serce…

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Mk 9, 36

Panie, dziękuję Ci za codzienne pragnienie służby na Twoją chwałę… To moje jedyne pragnienie… Ty jesteś dla mnie wszystkim…

Dodaj komentarz