Odchodzi i pozostaje

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Mt 28, 16-20

Kończy się pewien etap w życiu Apostołów. Byli 3 lata tak blisko Mesjasza. Karmili swoje oczy, serca i dusze wielkimi znakami i wzniosłymi naukami. Mimo to niektórzy jeszcze wątpili. To byli naprawdę prości ludzie. Nie omijały ich lęki i zwątpienia. Takich mężczyzn wybrał Jezus. I to im polecił niezwykłą misję głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu. Nie zostawił ich jednak samych sobie. Powiedział, że będzie z nimi do końca świata. Obiecał im także Ducha Świętego, aby w Jego mocy czynili niezwykłe znaki.

Spróbuj odnaleźć się w misji Kościoła. Czy próbowałeś kiedyś zbliżyć kogoś do Boga poprzez dzielenie się wiarą, miłością i niezwykłą nadzieją, która jest w Twoim sercu? Może podejmowałeś Boże tematy w gronie rodziny i znajomych. Czy spotkałeś na swojej drodze kogoś niewierzącego, nie ochrzczonego? Czy potrafiłeś opowiedzieć takim osobom o Jezusie i Jego miłości? Może przyjdzie taki czas, że doprowadzisz kogoś do chrztu świętego (nie tylko swoje dzieci). Jeszcze piękniej byłoby, gdybyś pomagał ludziom wejść w żywą relację z Chrystusem, który obiecał, że będzie także z Tobą przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». Dz 1, 6-11

Apostołowie chcieliby, aby Jezus od razu przywrócił Królestwo Izraela. Potrzebowali znowu przypomnienia, że Królestwo Boże jest pośród nich. Zrozumieją to, gdy zstąpi na nich Duch Święty. Ty podobnie nie szukaj ziemskich zwycięstw i chwały. Otwieraj się na Bożego Ducha i ciesz się, że jesteś przepełniony obecnością Boga.

Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Ef 1, 17-19

Światłe oczy serca, świadomość, czym jest nadzieja i przeogromna moc Boga względem wierzących. Twój Bóg jest naprawdę WIELKI. I On jest stale przy Tobie. Uwierz w to. Z Nim nic już nie musi być straszne, przerażające i ponad Twoje siły.

Panie Jezu, dziękuję za to, że pozostałeś z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata!

oraz

Dodaj komentarz