Obudź się Polsko!

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. J 15, 5-6

Chciałbym dzisiaj pisać pozytywnie i wychwalać Pana za to, że daje mi łaskę trwania przy Nim i przynoszenia konkretnych owoców… Niestety serce mi się kraje, gdy obserwuję, że w moim kochanym kraju osoby decyzyjne zdają się nie trwać przy tym samym Jezusie i Jego nauczaniu, które głosi Kościół… Cieszę się jasnym stanowiskiem Episkopatu oraz konkretnymi wypowiedziami biskupów, z których wynika, że osoby popierające in vitro stawiają się poza oficjalnym nauczaniem kościoła… Dzisiaj na domiar złego przeszła kolejna genderowa ustawa o uzgodnieniu płci…
Panie, dlaczego ludzie nie rozpoznają prawdy?… Dlaczego boją się stanąć po Twojej stronie?… Co się dzieje z wiarą ludzi?… Jak obudzić ten naród? … Tchnij Panie w nas swojego Ducha Prawdy!… Niech On obudzi nasze sumienia!…
Nie chcę bawić się w szerokie argumentacje ukazujące prawdę w nauczaniu Kocioła… Jestem głęboko przekonany (po wielu publikacjach poważnych autorytetów), że każdy od momentu poczęcia jest osobą mającą swój kod genetyczny i należy mu się prawo do życia! I nie godzę się na mrożenie i wyrzucanie takich osób w imię czyjegoś pragnienia dziecka… Podobnie rzecz ma się z ustaleniem płci. W kodzie genetycznym jest zapisana płeć i to ten zapis jest wskaźnikiem kim jestem, a nie moje pragnienie… To wszystko jest tak proste… Wystarczy mieć rozum…
Obudź się Polsko!

Oto odrobina światła w temacie In vitro: https://www.youtube.com/watch?v=KDAqhl4cvhs
I gender:
1) https://youtu.be/W37Zao3SCCE
2) https://www.youtube.com/watch?v=bynLkWA-OZw

Dodaj komentarz