Niezniszczalna Skała

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Mt 7, 24-27

Popatrz dzisiaj na dom swojego życia. Przypomnij sobie momenty, w których byłeś doświadczany przez różnego rodzaju burze, rzeki i wichry. Jak radziłeś sobie w takich momentach? Czy te chwile bardzo spustoszyły Twój wewnętrzny dom? Czy czujesz się bezpieczny, gdy jesteś atakowany przez ludzi, którzy niekoniecznie idą za dobrymi natchnieniami?

Przypomina mi się dzisiaj sytuacja, w której chłopiec ze szkoły podstawowej sprzeciwił się złej zabawie w klasie. Powiedział wtedy wprost, że nie będzie bawił się, ponieważ ta zabawa uczy złych nawyków. To dziecko wiedziało o zagrożeniach wypływających z tej zabawy, ponieważ miało wcześniej spotkanie formacyjne z animatorką na ten temat. Za taką postawę spotkało go lekkie prześladowanie. Usłyszał od kolegów, że jest głupi. Po czym poszedł pokornie na świetlicę, żeby nie brać udziału w kontrowersyjnej zabawie.
W domu poinformowana o zajściu mama pyta syna o samopoczucie. On odpowiada, że wszystko dobrze i nie przejął się słowami kolegów, ponieważ był pewien, że oni nie mają racji. Rodzice byli zdumieni tym, że agresja w stronę ich dziecka nie zburzyła go, lecz tak jakby odbiła się od niego. Dodam, że chłopiec jest bardzo gorliwym ministrantem i ma wielki dar rozumienia słów z Pisma Świętego, a rodzice są we wspólnocie Ruchu Światło Życie.

To mini świadectwo pokazuje, że rodzice, którzy zbudują dla swoich dzieci dom na prawdziwej skale Jezusie Chrystusie – dają im największą miłość, której nie zburzy żadna siła. Gdy słyszę takie historie, to jeszcze bardziej zachęcam ludzi, aby całe swoje życie oparli na Bogu. Przecież w każdego z nas codziennie są kierowane jakieś ataki, pokusy, przezwiska, obmowa itp. Potrzeba naprawdę silnego fundamentu, aby przetrzymać te najgorsze nawałnice.
Jeśli dzisiaj zorientujesz się, że budowałeś swój dom na niepewnym piasku, to czym prędzej zawierz Chrystusowi całe swoje życie, rodzinę i dom. Zrób to i bądź spokojny!

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! Iz 26, 4

Panie Jezu Chryste oddaję Ci po raz kolejny całe swoje życie, moje myśli i pragnienia. Jesteś jedyną moją nadzieją. Bądź moją skałą, pewnym fundamentem, abym nigdy nie zachwiał się w wierze i miłości do Ciebie. Jezu ufam Tobie!

oraz

Dodaj komentarz