Spokój duszy

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Mt 7, 21. 24-27

Pan przypomniał mi dzisiaj moją małość. Tyle razy mówiłem w swoim życiu: Panie, Panie, a nawet nie wiedziałem, że przegrywam swoje życie. Zobaczyłem także moje budowanie na piasku pychy i egoizmu. Zbudowałem swoistą górę piachu własnego ego. Dzięki Panu spadłem z tego piachu prosto na twarz. A piasek w ustach przypomniał mi moją głupotę. Dziękuję Panu także za łaskę budowania od nowa swojej relacji z Nim. Dzisiaj czuję, że stoję na niewysokiej skale, którą jest Pan. To jeszcze nie jest ogromna góra, na której nic mnie nie może dosięgnąć (nie mam jeszcze takiej relacji z Panem). Widzę, że fale próbują mnie dosięgnąć, ale rozbijają się o skałę. Pojawiają się i wichry, widzę także syczącego węża, który czai się i szuka sposobności do ataku. Ja jednak mam dzisiaj ufność w Panu i wierzę, że powoli coraz bardziej będę uniżał się przed Panem, a On będzie wzrastał w moim życiu, a fundament ze skały będzie coraz mocniejszy. W końcu powstanie na Nim Boża budowla na chwałę Pana. Tobie Panie oddaję dzisiaj moje serce, moją kruchą ufność, moje słabości i lęki. W Tobie pokładam całą moją nadzieję.

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze,
bo Pan jest wiekuistą Skałą! Iz 26, 4

Popatrz dzisiaj na Twoje życie… Poproś Pana, żeby pomógł Ci zobaczyć na czym budujesz swoje życie…
Też myślałem, że buduję na Pana, a szatan wyprowadził mnie w piach. Nie ma lepszego fundamentu w Twoim życiu niż Jezus Chrystus – Jego słowa i sakramenty. Chwała Panu!

Bo któż jest Bogiem prócz Pana?
Lub któż jest Skałą prócz Boga naszego? Ps 18, 32

Dodaj komentarz