Nieśmiertelny prorok

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Mt 17, 10-13

Wyobraź sobie Jezusa, który schodzi z uczniami z góry… Uczniowie pytają o powtórne przyjście Eliasza… Ich Nauczyciel odpowiada, że to dokonało się już w osobie Jana Chrzciciela…. Ten największy z proroków, który budował swoje życie na fundamencie pokory nie wahał się nigdy głosić Bożej prawdy. Skończył za to z głową na misie… Wymowne stają się w tym momencie słowa z Księgi Mądrości Syracha:

Powstał Eliasz, prorok jak ogień,
a słowo jego płonęło jak pochodnia. Syr 48, 1

Taki był Jan Chrzciciel… Prawda, która wychodziła z Jego ust rozpalała serca tłumów i wzywała ich do nawrócenia. Były także serca, które nie mogły znieść tej prawdy… Ich gniew rozpalał się do tego stopnia, że postanowili zgładzić największego z proroków… Tak też później stało się z Synem Bożym…
Pytam dzisiaj Boga, czy ja potrafię być prorokiem jak ogień, czy z moich ust może wychodzić słowo, które płonie jak pochodnia?… Czy potrafię ze swojego życia złożyć ofiarę?… Czy jestem w stanie oddać całe życie za prawdę Jezusa Chrystusa? … Nie wiem, czy jestem godzien… Dzisiaj w 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przypomina mi się kapłan, który doznał tej łaski… To bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Ten święty kapłan został zamordowany w roku, w którym ja przychodziłem na świat. Gdy oglądałem jego ofiarność w filmie ,,Wolność jest w nas”, byłem zbudowany posługą tego kapłana. Zobaczyłem, że zwykły ksiądz może być nieśmiertelnym prorokiem…, którego ofiara rozpali ludzkie serca… Panie, jeśli taka jest Twoja wola prowadź mnie, bym był prorokiem jak ogień. Spraw, bym przestał się lękać… Pragnę głosić Twoje słowo, w każdym czasie…

Dodaj komentarz