Trzy metry nad ziemią

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim. Por. Łk 1,46

Czy doświadczyłeś kiedyś lekkości duszy?… Może po spowiedzi albo po Eucharystii poczułeś się lekki jak piórko?… Przypomnij sobie ten moment… Pierwszy raz zaobserwowałem to u bliskiej mi osoby… Było to ok. 12 lat temu. Po pojednaniu się z Bogiem, widziałem w niej niesamowitą radość na twarzy,. Wyglądało to tak, jakby unosiła się trzy metry nad ziemią. Zafascynowany taką postawą zapragnąłem spowiadać się tak, jak ta osoba (co 2 tygodnie). I nie powiem Ci, że praktykując regularną spowiedź mam odlot za każdym razem… Mam za to coś o wiele cenniejszego – pokój serca, którego nie chcę zamienić na nic innego.

Oczywiście często diabeł wyprowadza mnie w pole, ale pragnienie pokoju pozostało tak wielkie, że jak najszybciej idę pojednać się z Panem. Nie wyobrażam sobie życia bez Niego. Podczas dzisiejszej niedzieli Gaudete (Radujcie się!) po raz kolejny czuję lekkość… Wszystkie teksty Liturgii zachęcają mnie do radości… Chwalę Pana, który zbawia mnie każdego dnia, daje radość i lekkość duszy, strzeże mnie przed złym, daje łaskę nieustannej modlitwy i

Bracia: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. 1 Tes 5, 16-22

Chwalę dzisiaj Pana także za słowa z Ewangelii, które opisują posłannictwo Jena Chrzciciela:

Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. J 1, 8

Te słowa są mi bardzo potrzebne. Jako kapłan niejednokrotnie jestem chwalony. Bardzo łatwo przy tym uwierzyć w swój złudny blask, którym przyćmiewa się prawdziwą światłość Jezusa Chrystusa. Błagam Boga, by w mojej posłudze było jak najmniej mnie, a jak najwięcej Jezusa Chrystusa. Chciałbym od dzisiaj mówić tylko o Nim, a nie o sobie. To dla mnie niezwykle trudne, ale wierzę, że Bóg da mi tą łaskę. Prowadź mnie Panie, bym świadczył o Twojej Światłości…

Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim Iz 61, 10

Dodaj komentarz