Nie ustawaj w modlitwie

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» Łk 18, 1-8

Modlitwa… Niecałe 8 miliardów ludzi na całej ziemi modli się (każdy tak jak potrafi). Bóg cierpliwie słucha tych modlitw i każda jest dla Niego wyjątkowa, ponieważ człowiek otwiera swoje serce dla Niego i próbuje wchodzić w tą niezwykłą, intymną relację. Słuchając dzisiejszych słów Jezusa, bądź pewien, że Bóg pragnie słuchać Twoich modlitw i weźmie Cię w obronę, gdy będzie atakował Cię diabelski oskarżyciel.

W przypisie Biblii Jerozolimskiej można przeczytać takie tłumaczenie 7 wersetu: ,,gdy tymczasem cierpliwie czeka w ich sprawie”. Te słowa pasują do przekazu św. Piotra, który w swoim liście mówi, że cierpliwość Boga jest zbawienna dla nas. I tak każdy człowiek modli się w wielu sprawach, a tak naprawdę, to buduje swoją relację z cierpliwym Stwórcą, który pragnie kształtować jego serce i zbliżać je do siebie. Bóg jest niesłychanie cierpliwy i troskliwy. On stale czeka, aby Jego dzieci przeżyły głębsze nawrócenie i przylgnęły do Niego całym sercem.

Boże, kochany Ojcze, Tatusiu, dziękuje za Twoją cierpliwość oraz za to, że stale wsłuchujesz się w moje modlitwy. Zbliżaj moje serce ku Tobie i broń mnie przed pokusami, które próbują zburzyć moją stałość w modlitwie.

Maryjo, Mistrzyni duchowego zjednoczenia z Bogiem, prowadź mnie ku jak najgłębszej relacji z Trójcą Świętą.

Polecam także ciekawy załącznik:

Dodaj komentarz