Na wieki zaufam

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Łk 4, 38-40

Jaka gorączka trawi Twój umysł i serce? Może rozgrzały Twoje ciało przygotowania przed nowym rokiem szkolnym (przygotowania dzieci, obawa, czy sobie poradzą itd.). Właściwie większość rodzin wchodzi dzisiaj w nowy tryb funkcjonowania. Zrozumiałe więc są mniejsze i większe lęki. Myślę, że dzisiejsza Ewangelia bardzo prosto pokazuje, że z każdą ,,gorączką” można przyjść do Jezusa i prosić o uzdrowienie. Tym uzdrowieniem może być np. łaska głębokiego zaufania, że poradzimy sobie z nowymi zadaniami, które są przed nami.

Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym
na wieki zaufam łaskawości Boga. Ps 52, 10

Oby tak wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice zaufali łaskawości Boga i gorliwie współpracowali z tą łaską w ciągu całego roku (karmili się regularnie Słowem i Ciałem Chrystusa). Wtedy naprawdę byliby kwitnącymi oliwkami w domu Bożym, w szkole i w domach rodzinnych.

Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was – odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych – z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy – Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w jej prawdzie, jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego, Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas; on też nam ukazał waszą miłość w Duchu. Kol 1, 3-8

Oby tak wszyscy nauczyciele, kapłani i katecheci mogli cieszyć się wzrostem duchowym, tak jak w powyższym liście czyni to Paweł i Tymoteusz.

Boże, dobry Ojcze, Tobie zawierzam kolejny rok szkolny, wszystkich nauczycieli, uczniów, rodziców i wychowawców. Obdarz nas swoją łaską i pomóż nam wzrastać w ufności. Pomagaj nam wzrastać w miłości, wierze, nadziei i mądrości dla Twojej chwały.
Maryjo, kochana Mamo, Ty widzisz nasz słabości i wszelkie braki. Proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy nie lękali się przez nasze niedoskonałości. Pomóż nam ufnie iść za Twym Synem i wzrastać na każdej płaszczyźnie.
Św. Józefie, polecamy się Twej opiece.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam także ważne załączniki:

oraz

Dodaj komentarz