Dobre i złe sieci

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Łk 5, 3-11

Tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego – obraz marzenie. Oby tak było w XXI wieku. Zauważ, że Jezus wsiada do łodzi Piotra i z niej naucza. Dlaczego czyni to akurat z łodzi Piotra? Patrz na późniejszą rolę św. Piotra w Kościele. Jeśli dzisiaj chcesz słuchać Chrystusa i przyprowadzić do Niego tłum, to przyprowadź ludzi do Kościoła na Msze świętą. Tam odnajdą i posłuchają żywego Jezusa. Nie ma lepszej łodzi płynącej do królestwa Bożego.

Zanim zaczniesz łowić – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ! Wejdź w głąb swojego serca. Poproś Boga o łaskę generalnej spowiedzi. Poproś o uzdrowienie zranień, które może są na głębinach Twego serca. Zanurz się w miłosierdziu Bożym i w pełnej wolności zapraszaj ludzi do tego samego kroku, aby nie żyli już światem, lecz Jezusem. Tylko w Nim jest źródło miłości, szczęścia i pokoju.

Nie zwlekaj z ratowaniem ludzi. Zarzuć Boże sieci (miłości, łagodności, pokoju, czystości), bo sieci demonów są już tak powszechne i łodzie płynące z prądem w wiadomym kierunku tak przepełnione, że aż wielu z chęcią chciałoby się z nich wydostać, tylko brakuje odważnych świadków Bożej miłości. ODWAGI!

Bracia: Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście – przez całą mądrość i duchowe zrozumienie – doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. Kol 1, 9-14

Postępować w sposób godny Pana, ku PEŁNEMU Jego upodobaniu. Zapragnij takiej drogi i pozwól działać łasce.

Panie Jezu, dziękuję za zaproszenie do wypłynięcia na głębię. Prowadź mnie i działaj według Twojej woli w każdym połowie, na który się odważę.
Maryjo, kochana Mamo, dziękuję za Twoje nieustanne towarzyszenie w moich staraniach o ratowanie dusz.
Św. Józefie, tobie polecam moje trudy, wstawiaj się za mną, abym nie gasł w służbie Bożej.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz