Na jakim fundamencie stoisz?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Mt 7, 21. 24-17

Myślę, że jeśli czytasz te słowa, to na pewno mówisz do Boga: Panie, Panie. Czy jednak należysz do tych, którzy wejdą do królestwa niebieskiego? To wie jedynie Jezus, który zna Twoje serce i widzi, czy idziesz w życiu według Jego woli. Niestety coraz więcej osób zaczyna twierdzić, że wierzy w Boga, ale ich praktykowanie wiary jest całkowicie odmienne od zamysłu Chrystusa. Są też osoby, które nawet regularnie praktykują wiarę i mówią często: Panie, Panie, a nie słuchają słowa Bożego i nie wypełniają go. Ich serca, umysły, uszy są jakby zamknięte.

Spróbuj sobie przypomnieć, kiedy ostatnio pytałeś Boga, jaka jest Jego wola na Twoje życie i konkretne zadania. Czy pamiętasz słowo Boże z ostatniej niedzieli albo rorat, na których byłeś? Zauważ, że często zaśmiecamy sobie głowy błahostkami, a ucieka nam coś naprawdę ważnego. Obyśmy nie rozminęli się z wolą Bożą i w konsekwencji z królestwem niebieskim.

Tak naprawdę to od Ciebie zależy, czy zbudujesz swoje życie na skale, czy na piasku. Albo będziesz roztropnym człowiekiem albo nieroztropnym. Wiedz, że na pewno przyjdą burze, które pomogą Ci zobaczyć, na czym stoisz. Obyś wtedy zauważył, że Bóg jest Twoją skałą. Jeśli zauważysz piasek, to wołaj szybko o miłosierdzie i wracaj do jedynego pewnego fundamentu.

W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: «Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Iz 26, 1-4

Panie Boże, wiekuista skało, w Tobie pokładam całą moją ufność. Proszę, pomóż mi stale odkrywać Twoją wolę na moje życie i daj im odwagę do kroczenia Twoimi śladami dzień za dniem.

Dodaj komentarz