Któż jest kłamcą i antychrystem?

Najmilsi: Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. 1 J 2, 22-23

Poraziły mnie powyższe słowa z pierwszego listu św. Jana Apostoła. Okazuje się, że nagle w dwóch zdaniach można zdemaskować wszystkich kłamców i… antychrystów. Zwłaszcza to drugie określenie robi wrażenie i budzi prawdziwą grozę. Dlaczego autor używa tak mocnego określenia? Może po to, żeby zakomunikować wszystkim odbiorcom, że jest jeden Pan i Zbawca – Jezus Chrystus, który prowadzi wszystkich do Ojca w jedności z Duchem Świętym.

Już widzę te wszystkie obrazy majestatu, gdyby komuś niewierzącemu powiedzieć, że jest antychrystem, albo chociaż, że ma w sobie takiego złego ducha. Ciekawe jest także to, że jest mnóstwo chrześcijan, którzy deklarują wiarę w Jezusa, ale z drugiej strony nie uznają Jego słów o Kościele oraz sakramentach i żyją sobie po swojemu. Taka postawa może być jeszcze gorsza od tej, którą przyjmują ateiści. Dlatego równie dobrze tacy cichociemni chrześcijanie mogą znaleźć się na Sądzie Ostatecznym razem z niewierzącymi.

Jakie jest Twoja relacja z Chrystusem? Czy te święta zmieniły Twoje nastawienie do Boga i życia? Czy pragniesz życiodajnej więzi z Jezusem poprzez regularne przystępowanie do Komunii świętej? Czy wreszcie zapragnąłeś być chrześcijaninem na 100 %? Obyś nie wybrał drogi kłamcy i antychrysta albo co gorsza zakamuflowanego ateisty, który oszukuje siebie i innych.

Wróć do najpiękniejszych chwil, które przeżyłeś z Jezusem. Podziękuj za nie i postanów iść odważnie za swoim Panem każdego dnia. Przyjmij postawę pokornego dziecka, które ufa Bogu;

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. 1 J 2, 28

Panie Jezu, proszę Cię za wszystkimi, którzy pozwolili omamić swoje umysły i odeszli od wiary. Otwórz ich oczy i serca. Wyzwól ich z więzów kłamstwa. Daj im łaskę nowego życia w Duchu Świętym.

Dzisiejszy załącznik będzie w duchu zwycięstwa światłości nad ciemnością/Prawdy nad kłamstwem;

oraz

Dodaj komentarz